Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Μ.Θ. για τα γεγονότα στην Γενική Διεύθυνση ΕπισήμωνΠΗΓΗ