Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 500/11

Προς:1) Υπουργό Οικονομικών

             κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ Χρήστο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         2) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

             κ. ΒΡΟΥΤΣΗ Ιωάννη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

        3) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

             κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 

Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα

          2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

             Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         3) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        4) Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        5) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

 

Θέμα: «Αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων για τις γυναίκες αστυνομικούς»

Κύριοι Υπουργοί,

Αρκετές είναι οι συναδέλφισες – μέλη μας που επικοινωνούν  με τα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αναφορικά με το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων για τις γυναίκες αστυνομικούς. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί σχολαστικά τόσο την Π.Ο.ΑΣ.Υ., όσο και τη Γραμματεία Γυναικών αυτής και για το οποίο έχουν δοθεί δεσμεύσεις για την επίλυσή του. Πλην όμως, αν και έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα, ουδεμία πρωτοβουλία έχει υπάρξει προκειμένου το όλο ζήτημα επιλυθεί

Προς τούτο, παρακαλούμε όπως με δικές σας παρεμβάσεις αναγνωριστεί από την Πολιτεία η πολύτιμη βοήθεια και η αυταπάρνηση με την οποία το γυναικείο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. επιτελεί τα καθήκοντά του και με νομοθετική ρύθμιση προβλεφθεί η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης στις γυναίκες αστυνομικούς, ρύθμιση η οποία ισχύει και εφαρμόζεται για όλον τον δημόσιο τομέα.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νοςΠΗΓΗ