Andriy Onufriyenko via Getty Images

Δύο ημέρες μετά την τηλεδιάσκεψη της ΙΑΤΑ, της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, με επίκεντρο την Ελλάδα και κατόπιν των παραινέσεών της για την υιοθέτηση ενιαίου πρωτοκόλλου και rapid test, πριν από κάθε ταξίδι, έρχονται τώρα οι τρεις, μεγαλύτερες αεροπορικές συμμαχίες παγκοσμίως, oneworld, SkyTeam και Star Alliance, να στηρίξουν τη νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) για τη δεύτερη περίοδο αποκατάστασης των αεροπορικών μεταφορών (Council on Aviation Recovery Task Force, CART) που δημοσιοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου.

Και οι τρεις μαζί, προσκαλούν τις εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες της Έκθεσης για τα πρωτόκολλα σχετικά με τα διαγνωστικά τεστ και να υιοθετήσουν την τεχνολογία του ψηφιακού διαβατηρίου υγείας,  προκειμένου το αεροπορικό ταξίδι να επανεκκινήσει με ασφάλεια. 

Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται από τις διαφορετικές εθνικές κυβερνήσεις, εξακολουθούν να έχουν σημαντική επίπτωση στην παγκόσμια ταξιδιωτική ζήτηση. Εν τω μεταξύ, τα COVID-19 τεστ έχουν αναδειχτεί σε ένα σημαντικό εργαλείο μιας ολοκληρωμένης και ασφαλούς λύσης για την επανεκκίνηση των ταξιδιών, μειώνοντας δυνητικά την εξάρτηση από την πρακτική της γενικευμένης εφαρμογής περιόδων υποχρεωτικής καραντίνας. 

«Ένα δομημένο πρωτόκολλο για την εφαρμογή διαγνωστικών τεστ, θα αποδεικνύει με ακόμη μεγαλύτερες  διασφαλίσεις ότι τα αεροπορικά ταξίδια δεν αποτελούν σημαντική αιτία διασποράς της νόσου και θα ανοίξει το δρόμο για την καθιέρωση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφορετικών χωρών,» αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Star Alliance, Jeffrey Goh 

Εκπροσωπώντας τις 58 αεροπορικές εταιρείες μέλη τους, που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 60% της παγκόσμιας χωρητικότητας και σε περισσότερους από 1,87 δισ. επιβάτες ετησίως (πριν την πανδημία), οι τρεις αεροπορικές συμμαχίες προτάσσουν την ανάγκη για μια ενιαία προσέγγιση σχετικά με την πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ, η οποία θα αποτελέσει τη βάση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης, όπως προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICAO. 

«Τα διαφορετικού είδους διαγνωστικά τεστ και οι δοκιμαστικές εφαρμογές του ψηφιακού διαβατηρίου υγείας, έχουν αναδείξει εργαλεία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και το άνοιγμα των συνόρων, καθώς λειτουργούν συμπληρωματικά στα πολλαπλά, διαδοχικά και ενισχυμένα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται ήδη από τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια παγκοσμίως. Οι αερομεταφορές υποστηρίζουν εκατομμύρια θέσεων εργασίας παγκοσμίως και διακινούν το διεθνές εμπόριο και τον τουρισμό. Απαιτείται η άμεση ανάληψη δράσης για την υιοθέτηση της πρακτικής των διαγνωστικών τεστ και την εφαρμογή της τεχνολογίας για τον περιορισμό του ρίσκου που σχετίζεται με την πανδημία για να μπορέσει το διεθνές αεροπορικό ταξίδι να αποκατασταθεί με ασφάλεια και άμεσα,» τονίζει η Kristin Colvile, CEO της SkyTeam

Οι πρόσφατες δοκιμαστικές εφαρμογές της τεχνολογίας του ψηφιακού διαβατηρίου υγείας, όπως αυτού της Common Pass, στοιχειοθετούν ένα ισχυρό επιχείρημα για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη θέσπιση ενιαίων προτύπων για την επικύρωση και εξακρίβωση διαπιστευμένων στοιχείων υγείας των επιβατών. Οι αεροπορικές συμμαχίες υποστηρίζουν τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να παρέχουν ένα αξιόπιστο, σταθερό και οικονομικό τρόπο για να δηλώνονται τα συγκεκριμένα δεδομένα υγείας των επιβατών, οι οποίες παράλληλα θα είναι αρκετά απλό να αποτελέσουν μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας και να εφαρμόζονται πριν την πτήση, προκειμένου να μειώσουν την όποια επιβάρυνση των επιβατών στα αεροδρόμια.    

Από την πλευρά του, ο Rob Gurney, CEO της oneworld, σημείωσε ότι «με τους εκτεταμένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που δημιουργούν αρκετή αβεβαιότητα στους επιβάτες, τα διαγνωστικά τεστ μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της επανεκκίνησης του αεροπορικού ταξιδιού, με ασφάλεια. Κάθε πιθανή λύση που θα χρησιμοποιείται για τη δήλωση των στοιχείων των επιβατών σχετικά με την υγεία τους πρέπει να είναι αξιόπιστη, σταθερή και οικονομική. Αυτό θα μπορέσει να παρέχει διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους επιβάτες, τις αεροπορικές και όλους τους εμπλεκόμενους, όσο το διεθνές αεροπορικό ταξίδι θα αποκαθίσταται.»

ΠΗΓΗ