Βασικό πυλώνα του σχεδίου νόμου αποτελεί ο γραπτός πανελλήνιος  διαγωνισμός γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να επιλέγεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ταχύτητας στην επιλογή του προσωπικού.

Γι’ αυτό ενισχύεται περισσότερο και το ΑΣΕΠ, που θα έχει την ευθύνη των σχετικών διαδικασιών.

Το σχέδιο νόμου

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική επικαιροποίηση του υφιστάμενου εφαρμοζόμενου νομοθετικού πλαισίου για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, εισάγει μία κεντρική διαδικασία προσλήψεων μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, ώστε να εκλείψει – όπως επισημαίνεται – ο κατακερματισμός των διαδικασιών επιλογής και να υπηρετηθεί ο ενιαίος προγραμματισμός προσλήψεων και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα, καθώς και την αξιολόγηση  μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εργασιακής αποτελεσματικότητας των διαγωνιζομένων, διευκολύνοντας την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για την κάθε θέση.

Παράλληλα, προωθείται ο εξορθολογισμός των λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού στην κατεύθυνση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και η οργανωτική και λειτουργική ενίσχυση του ΑΣΕΠ ως συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης Αρχής που είναι αρμόδια για την υλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης/διορισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί με όρους αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή του νέου πλαισίου, με έμφαση στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει τα εξής ζητήματα:

-την πολυδιάσπαση και τη δυσχέρεια ερμηνείας διατάξεων που έχουν υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις από το 1994 μέχρι και σήμερα

– την ύπαρξη παράλληλων διαδικασιών στελέχωσης του δημοσίου τομέα, οι οποίες εναπόκειντο στη διακριτική ευχέρεια των φορέων

– τον αυξημένο χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαφόρων διαδικασιών πρόσληψης

– τη χωρίς αντικειμενική δικαιολογητική βάση συνύπαρξη παράλληλων συστημάτων μοριοδότησης για προσωπικό ορισμένου χρόνου

-την ανάγκη μετάβασης από ένα σύστημα προσλήψεων με σχεδόν αποκλειστική έμφαση στα τυπικά προσόντα σε ένα σύστημα σύγχρονων διαγωνιστικών διαδικασιών που εξετάζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή αποτελεσματικότητα των διαγωνιζομένων

– τις αποκλίσεις από το Προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001, Α’ 39) με τη θέσπιση ειδικών διατάξεων

-την πολυδιάσπαση των διαδικασιών πρόσληψης για προστατευόμενες κατηγορίες (ν. 2643/1998, Α’ 220)

– τη μεγάλη διεύρυνση του ρόλου του Α.Σ.Ε.Π., ιδίως στο πεδίο της επιλογής διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μελών του και ενίσχυση των δομών του.

Κύριος στόχος των μεταρρυθμίσεων, κατά τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, αποτελεί ένα σύγχρονο κράτος, αποτελεσματικό, φιλικό στην κοινωνία που συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.grΠΗΓΗ