Νέα δελτία ταυτότητας θα προμηθευτούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας.

Από 1-1-2018 το δελτίο ταυτότητας του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος θα εκτυπώνεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε κάρτα μεγέθους μορφοτύπου ID1, τύπου πιστωτικής κάρτας, διαστάσεων 85,6mm + 0,75mm Χ 54,0mm + 0,75mm, η οποία κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό και θα είναι σύμφωνη με τα Διεθνή Πρότυπα ISO/IEC10373 και ISO/IEC7810. Οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές των δελτίων ταυτοτήτων είναι απόρρητες και έχουν τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά ασφαλείας:

Το κυρίως σώμα της κάρτας δεν αντιδρά στο υπεριώδες φως και περιλαμβάνει σχέδιο ασφαλείας του φόντου, το οποίο προορίζεται να ανθίσταται στην παραποίηση με σάρωση, εκτύπωση με ιριδισμό με πολύχρωμες μελάνες ασφαλείας σε αποχρώσεις δύο βασικών χρωμάτων, του καφέ και του μπλε, περιέχει, δε, θετική και αρνητική εκτύπωση των συμπλεκτών κυματοειδών γραμμών και περιλαμβάνει μικροσκοπική γραφή (microprinting).

Στο πεδίο της φωτογραφίας το σχέδιο ασφαλείας του φόντου και η φωτογραφία, η οποία θα εκτυπώνεται, θα αλληλοκαλύπτονται (φθίνον σχέδιο).

Επιπλέον το έντυπο του νέου δελτίου ασφαλίζεται κατά της πλαστογράφησης, με επιπλέον εκτύπωση, εκτός της εμφανούς φωτογραφίας του κατόχου και «κρυφής» ορατής μόνο κάτω από την επίδραση του υπεριώδους φωτός.

Στην εμπρόσθια όψη υπάρχει παράσταση του εσωτερικού του εμβλήματος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, η οποία αλλάζει χρωματισμό σε μπλε και πράσινο χρώμα, ανάλογα με την οπτική γωνία παρατήρησής της, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο υπόδειγμα χρησιμοποιείται ειδική μεμβράνη ασφαλείας, η οποία κατασκευάζεται αποκλειστικά για το έντυπο της ταυτότητας, δεν πωλείται στο εμπόριο και περιλαμβάνει ολογραφήματα / crystalgrams, ειδικά ολογραφήματα μεταβλητής εικόνας καθώς επίσης μικροεκτυπώσεις αόρατες δια του γυμνού οφθαλμού κλπ.

Στην εμπρόσθια όψη του δελτίου εκτυπώνονται οι κάτωθι σταθερές ενδείξεις:
α) Στο άνω αριστερό τμήμα στη λατινική γραφή η λέξη «HELLAS» και ακριβώς από κάτω η ελληνική σημαία»
β) Στο κέντρο η ένδειξη «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ / HELLENIC COAST GUARD HEADQUARTERS»
γ) Στο δεξιό άνω τμήμα οι λέξεις «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD» και κάτωθι αυτών το διακριτικό σήμα της Ελλάδας «GR», τυπωμένο αρνητικά μέσα σε ένα μπλε παραλληλόγραμμο και περιβαλλόμενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια

Τα υποχρεωτικό πεδία των νέων δελτίων ταυτότητας που περιλαμβάνονται στην εμπρόσθια πλευρά είναι:
α. Επώνυμο / Surname: 1η σειρά ελληνικοί χαρακτήρες, 2η σειρά λατινικοί
β. Ονομα / Name: 1η σειρά ελληνικοί χαρακτήρες, 2η σειρά λατινικοί
γ. Φύλο / Gender: Κωδικοποιημένο, Α/Μ (Αρρεν / Male) για άνδρες και 0/Ρ (θήλυ / Female) για γυναίκες.
δ. Ιθαγένεια /Nationality: Τίθεται ο τριψήφιος κωδικός της Ελλάδας «GRC», όπως έχει καθιερωθεί από τον ICAO
ε. Ημερομηνία Γέννησης / date of birth: Τίθεται πλήρης η ημερομηνία γέννησης, ήτοι ημέρα, μήνας, έτος, ως ακολούθως: η ημέρα γέννησης αναγράφεται με δύο (2) αριθμητικά ψηφία, ο μήνας συντμημένος με γραμματικά ψηφία σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, οι οποίοι διαχωρίζονται με μία κάθετο, το δε έτος με τέσσερα (4) αριθμητικά ψηφία,
στ. Τόπος γέννησης / Place of birth: Στην 1η σειρά αναγράφεται ο ακριβής τόπος γέννησης με ελληνικούς χαρακτήρες και στην 2η σειρά με λατινικούς, Ενδιάμεσα θα αναγράφεται και ο τριψήφιος κωδικός σύμφωνα με τον ICAO, της χώρας που ανήκει ο τόπος γέννησης,
z. Αριθμός Ταυτότητας / Card Number: Ο αριθμός αυτός θα αποτελείται από εννέα (9) αριθμητικά ψηφία, από τα οποία τα έξι(6) πρώτα θα είναι ο αριθμός Γενικού Μητρώου, τα δύο (2) επόμενα θα καταδεικνύουν τις διάφορες μεταβολές που επέρχονται (π.χ, αρχική έκδοση 01, ανανέωση 02, φθορά 03, ανανέωση 04, κλοπή – απώλεια 05, φθορά 06 κ.ο.κ) και το τελευταίο θα είναι το ψηφίο ελέγχου. Τα τρία (3) τελευταία ψηφία θα δημιουργούνται αυτόματα από την μηχανογραφική εφαρμογή της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου στην αίτηση θα συμπληρώνεται κάθε φορά ο αριθμός Γενικού Μητρώου,
η. Ημερομηνία Λήξης / Date of expiry: Αναγράφεται όπως ακριβώς η ημερομηνία γέννησης. Η ημερομηνία λήξης θα τίθεται αυτόματα από μηχανογραφική εφαρμογή και θα συμπίπτει ακριβώς με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσης.
θ. Υπογραφή κατόχου / Signature of Holder: Η υπογραφή, έτσι όπως αποτυπώνεται σε προκαθορισμένο πλαίσιο επί της αίτησης, θα επεξεργάζεται – ψηφιοποιείται και θα εκτυπώνεται στο δελτίο ταυτότητας.
ι. Φωτογραφία κατόχου: στη θέση 13 (δεν αναγράφεται ο αριθμός στην κάρτα), εκτυπώνεται η φωτογραφία, η οποία έχει ληφθεί με σάρωση από την αίτηση και έχει επεξεργαστεί και υποστεί σμίκρυνση» Η προσκομιζόμενη φωτογραφία θα πρέπει να είναι του ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων.
ια. Το πρόσωπο θα απεικονίζεται στη φυσική/πραγματική του κατάσταση, γι αυτό και η φωτογραφία πρέπει να λαμβάνεται και να εμφανίζεται σε στούντιο φωτογράφισης και να μην αποτελεί προϊόν επεξεργασίας (montage),

Ο εικονιζόμενος οφείλει να φέρει πάντοτε στολή, χιτώνιο (όχι μπουφάν), υποκάμισο και γραβάτα, χωρίς να φέρει το πηλήκιο.
Στην οπίσθια όψη του εντύπου, θα τίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου:
α. Βαθμός / Rank: Στην 1η σειρά αναγράφεται ο βαθμός με ελληνικούς χαρακτήρες κα* στην 2η με λατινικούς.
β. Ημερομηνία Εκδοσης / Date of Issue: Αναγράφεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης.
γ. Ομάδα αίματος / Blood Type: Η ομάδα αναγράφεται με γραμματικά στοιχεία, το δε RHESUS με το ψηφίο (+) για το θετικό και (-) για το αρνητικό.
δ. Πατρώνυμο
ε. ΜητρώνυμοΣτο τέλος της οπίσθιας όψης, αναγράφεται κείμενο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα ως ακολούθως:
«Το παρόν δελτίο ταυτότητας παραμένει ιδιοκτησία της Ελληνικής Δημοκρατίας. «Όποια Αρχή ή πρόσωπο βρει αυτό σε οποιαδήποτε κατάσταση, παρακαλείται δια του παρόντος να το παραδώσει στις Ελληνικές Αρχές», «This identity card remains the property of the Hellenic Republic. Any Authority or person who finds this card is hereby requested to hand it over to the Hellenic Authorities».
Στην ίδια όψη και σε απόσταση 23,2mm από το κάτω μέρος της κάρτας καθ` όλο το πλάτος αυτής, το τμήμα της κάρτας θα παραμένει κενό, καθόσον προορίζεται για την μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ).

Διαβάστε περισσότερα στο limenikanea.gr και στο policenet.grΠΗΓΗ