Στην σύσταση ενιαίας Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προχωράει η κυβέρνηση, με τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης, την οποία κατέθεσε σήμερα στην Βουλή ο κ. Κουβέλης.

Η κατάθεση της τροπολογίας αποτελεί υλοποίηση μιας απόφασης της κυβέρνησης, που είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό και η οποία έχει στόχο την δημιουργία ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού για μια ολιστική και όχι κατακερματισμένη αντιμετώπιση της διαφθοράς στα Σώματα Ασφαλείας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η ενιαία Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.), σύμφωνα με την τροπολογία, αποτελεί συγχώνευση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, η οποία έχει ήδη τον έλεγχο για θέματα διαφθοράς σε όλο τον δημόσιο τομέα και με μεγάλη εμπειρία σε αυτό και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επίσης, καλύπτει και ένα κενό στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα, δεδομένου ότι ενσωματώνονται σε αυτήν και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία δεν έχει ακόμα συσταθεί.

Η Υ.Ε.Υ.Σ.Α. θα έχει έδρα την Αττική και θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ενώ θα παραμείνει και η υφιστάμενη υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ στην Θεσσαλονίκη, αλλά ως «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος» πλέον, με την ανάλογη διάρθρωση.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, αποστολή της νέας υπηρεσίας είναι «η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων και ζητημάτων διαφθοράς των ένστολων και όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο, καθώς και υποθέσεων που αφορούν σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και πρόκλησης ναυτικών ατυχημάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά το αστυνομικό, λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Η αρμοδιότητα της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, όπως και η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, ενώ αναλόγως διαμορφώνεται και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Η Y.Ε.Υ.Σ.Α. στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ως Διοικητής ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για θητεία τριών ετών, ενώ ως πρώτος Υποδιοικητής ορίζεται από το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚ με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ως δεύτερος Υποδιοικητής της ορίζεται από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, επίσης με τριετή θητεία.

Για το μεταβατικό στάδιο, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, θα παραμείνει επικεφαλής της νέας υπηρεσίας ο διοικητής της Δ.Ε.Υ. της ΕΛΑΣ και ως Α’ υποδιοικητής ο διοικητής της Υ.Ε.Υ. του Λιμενικού, ενώ θα οριστεί ο Β’ υποδιοικητής από το Π.Σ., μετά την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, το οποίο εκδίδεται εντός τεσσάρων μηνών, από την ψήφιση της τροπολογίας και την δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Με το Π.Δ. θα καθοριστούν θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Υ.Ε.Υ.Σ.Α., οι οργανικές θέσεις, η θητεία του προσωπικού, τα προσόντα και όλες οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της και θα επιλεγούν οι εισαγγελικοί λειτουργοί που θα εποπτεύουν την υπηρεσία.ΠΗΓΗ