Το Λιμενικό Σώμα μετά και την συγκρότηση των Κλιμάκιων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) έχει αναπτύξει έντονη και αποτελεσματική δραστηριότητα στον αγώνα της αντιμετώπισης κάθε εγκληματικής δραστηριότητας τόσο από θάλασσα όσο και από ξηρά συμβάλλοντας κατά πολύ στις καθημερινές επιτυχίες κατά της λαθρομετανάστευσης, της μάστιγας των ναρκωτικών κ.α σε επίπεδα μείζονος εθνικής σημασίας.ΠΗΓΗ