Προς:   1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2) Τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

3) Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κοιν.:   Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μας

Θέμα: «Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας στην εφαρμογή του νόμου περί δημοσίων συναθροίσεων»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, εκπροσωπώντας τη συντριπτική πλειοψηφία του αστυνομικού προσωπικού, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της με όσα αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών – Β/Α Αττικής – Δυτικής Αττικής και Πειραιά, ενώ διαφωνεί, με τη διαδικασία  που επιλέγει η Ηγεσία να εφαρμόσει το ν.4703/2020 περί δημοσίων συναθροίσεων, και δη με τις επιλογές της για το ανθρώπινο δυναμικό και το αντικείμενο εκπαίδευσης αυτού.

Ο νόμος περί δημοσίων συναθροίσεων, θυμίζουμε ότι, μετά από πολύχρονη καθυστέρηση, συζητήθηκε και ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, χωρίς να συναντήσει την ομόφωνη και ομόθυμη βούληση των πολιτικών κομμάτων. Εντούτοις, η εφαρμογή του νομοθετήματος αυτού, είναι υποχρέωση πλέον της πολιτείας και άρα και της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ωστόσο οφείλει να κινηθεί περαιτέρω με τον επιβαλλόμενο σεβασμό και προσήλωση στις συνταγματικές επιταγές και τις αρχές ενός κράτους δικαίου.

Επίσης, γνωρίζετε ότι η χώρα μας, η ελληνική κοινωνία και η Ελληνική Αστυνομία εν προκειμένω, έχει αδίκως κατηγορηθεί πολλές φορές για το επίμαχο ζήτημα και με την ψήφιση του ως άνω νόμου, δημιουργήθηκε η ελπίδα ότι επιτέλους θα ρυθμιστεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι με κανόνες διαφάνειας και με την κοινωνία ενήμερη, εκ των προτέρων, σε ό,τι αφορά τις δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Επειδή, δεν έχει τύχει της προσοχής μας αυτή καθ’ αυτή η ίδρυση και λειτουργία μιας συγκροτημένης υπηρεσιακής δομής, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, όπως θα ανέμενε κανείς να πληροφορηθεί ότι έχει ήδη εκπονηθεί σε επίπεδο κεντρικής Υπηρεσίας, τίθεται το ερώτημα τι ακριβώς ισχύει, καθώς έχει ξεκινήσει περιφερειακά και άναρχα μια διαδικασία εκπαίδευσης πενήντα (50) νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων, οι οποίοι πρόσφατα τοποθετήθηκαν στα Αστυνομικά Τμήματα, με σκοπό τη διαχείριση – διαπραγμάτευση – διαμεσολάβηση κατά τις διαδηλώσεις που θα λαμβάνουν χώρα στην Αττική (!!!).

Οι Ενώσεις, ευλόγως, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους και θέτουν σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τη σκοπιμότητα ανάθεσης της αποστολής αυτής σε νέους – άπειρους Αστυφύλακες, που μόλις αποφοίτησαν από τη Σχολή Αστυφυλάκων, αλλά και γενικότερα για τη διάρκεια και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους (αυτοάμυνα – αυτοπροστασία, πρώτες βοήθειες  κ.ά.). Εμφαντικά τίθεται δε το ερώτημα με τι κριτήρια και ποιοι αποφάσισαν την ανάθεση της αποστολής αυτής σε νέους συναδέλφους μας, όταν δεν αντιμετωπίζεται το οξύ πρόβλημα της υποστελέχωσης των Αστυνομικών Τμημάτων και διαιωνίζεται η απασχόληση αστυνομικών σε αλλότρια από την αρχική τοποθέτησή τους, καθήκοντα.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Παρακαλούμε, επομένως, να επανεξετάσετε την ως άνω απόφασή σας και να μεριμνήσετε για την εφαρμογή του προσφάτως ψηφισθέντος νομοθετήματος με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας συνολικά και όχι με εξωυπηρεσιακά ενδεχομένως κριτήρια, τα οποία επιδρούν αρνητικά τόσο στο αστυνομικό προσωπικό όσο και στην ίδια την αποστολή του.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓεώργιοςΠΗΓΗ