Στις αιτιάσεις ότι η απαγόρευση των συγκεντρώσεων και των πορειών για την επέτειο του Πολυτεχνείου είναι αντισυνταγματική απαντούν στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Όπως λένε, πράξη νομοθετικού περιεχομένου του περασμένου Μαρτίου, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή, παρέχει τη δυνατότητα απαγόρευσης συναθροίσεων σε ορισμένη περιοχή ή ακόμα και σε ολόκληρη τη χώρα για λόγους δημόσιας υγείας. Το άρθρο 68, παράγραφος 2, του Νόμου 4683 αναφέρει:

«Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, είναι δυνατόν, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID19, να επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, σε όλη την Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία».

Τα στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πράξη απαντά στο κατά πόσο είναι νόμιμη ή όχι η απαγόρευση των συγκεντρώσεων και των πορειών, ενώ εξηγεί γιατί η απόφαση ελήφθη από τον ίδιο τον αρχηγό.ΠΗΓΗ