Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί σημαντικό ζήτημα και προτεραιότητα προκειμένου το Σώμα να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και να ανταποκρίνεται στο μέγιστο στις ανάγκες τόσο των πολιτών όσο και των εργαζομένων αστυνομικών. Στην προσπάθεια αυτή μένουν να γίνουν πολλά ακόμα. Για να αποκτήσει ο όρος εκσυγχρονισμός εννοιολογικό περιεχόμενο είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, κατάλληλη εκπαίδευση, προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών και αξιοποίηση του προσωπικού, που κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις.

    Θα θέλαμε να σταθούμε στο τελευταίο, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός των συναδέλφων, που κατέχουν δεύτερο πτυχίο, το οποίο παρέχει γνώσεις απαραίτητες για τη λειτουργία ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος. Η στελέχωση αυτών των Υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα των Διευθύνσεων Οικονομικής Αστυνομίας, Οικονομικής Επιθεώρησης, Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Πληροφορικής, Εγκληματολογικών Ερευνών, Υγειονομικού και των Τμημάτων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, με κατάλληλο προσωπικό, που διαθέτει αντίστοιχα προσόντα και τίτλους σπουδών, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και προϋπόθεση.

    Σε όποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η μετάταξη του προσωπικού στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, θα πρέπει αυτή να υλοποιείται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και να προβλέπονται διαδικασίες για το σκοπό αυτό ει δυνατόν σε ετήσια βάση.

    Η εξειδίκευση του προσωπικού είναι συνυφασμένη με την έννοια του εκσυγχρονισμού. Εδώ και καιρό, μεταξύ άλλων, έχουμε προτείνει τη δημιουργία τριών Κλάδων (Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας), που θα επιλέγει από τη Σχολή ο Αστυνομικός, ανάλογα με τη βαθμολογία και τη σειρά εξόδου και θα ακολουθεί σε όλη του τη σταδιοδρομία. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας, μεγιστοποιώντας την υπηρεσιακή του απόδοση κι αφετέρου θα εξασφαλίζεται τρόπον τινά από ακούσιες μεταθέσεις σε Υπηρεσίες με αλλότρια καθήκοντα εργασίας.     

    Τέλος, θεωρούμε αναγκαίο εν μέσω πανδημίας, να αξιοποιηθούν οι αστυνομικοί πτυχιούχοι ιατρικής στη Δ/νση Υγειονομικού, παράλληλα με τις υπηρεσίες, που παρέχουν σε Δημόσια Νοσοκομεία, για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, ώστε να ενισχυθούν με προσωπικό οι Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης των συναδέλφων. Με την απόκτηση ειδικότητας οι ως άνω ιατροί θα πρέπει να μετατάσσονται στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων υγειονομικού κι όχι να ασκούν καθήκοντα, που δεν σχετίζονται με την ιατρική επιστήμη, αναμένοντας για χρόνια πότε θα προκηρυχτούν θέσεις ιατρών του Σώματος.

     

 

Για την Α.ΚΙ.Δ.Α.

Η Γραμματεία

 

ΒΑΓΕΝΑ Σοφία

ΒΕΝΑΡΔΗΣ ΙωάννηςΠΗΓΗ