Κι όμως το νομοθέτημα με την πιθανόν υψηλότερη- δικαίως αλλά και αδίκως- κριτική (έως δυσφημίσεως) του 2019, το κύκνειο άσμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αποσπά υψηλή κριτική στην αξιολόγηση καλής νομοθέτησης που  καταρτίζει για δεύτερη στη σειρά χρονιά το ΚΕΦΙΜ.

Ο νέος ποινικός κώδικας , που ψηφίστηκε επι Υπουργίας  Μιχάλη Καλογήρου  είναι σύμφωνα με την έρευνα ο νόμος του 2019 με την υψηλότερη βαθμολογία στα δικαιοπολιτικά χαρακτηριστικά (19/20).

Τι είναι τα δικαιοπολιτικά χαρακτηριστικά:

Είναι μια από τις  τέσσερις βασικές κατηγορίες που αξιολογεί ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης

• Δικαιοπολιτικά χαρακτηριστικά (20 μονάδες): Εξετάζεται η ποιότητα της γλώσσας διατύπωσης, η σύνταξη και κάθε άλλο χαρακτηριστικό που επηρεάζει τον βαθμό που το νομικό κείμενο είναι κατανοητό και το περιεχόμενό του εύκολα προσβάσιμο και αντιληπτό από τον μέσο πολίτη, τα πεδία πολιτικής που ρυθμίζονται, ο τύπος του νόμου και οι παλαιότεροι νόμοι που τροποποιεί.

• Προκοινοβουλευτική διαδικασία (20 μονάδες): Εξετάζεται η τήρηση των προβλέψεων που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση, την ποσοτικοποιημένη εκτίμηση των επιπτώσεων του νόμου, τη μέτρηση των διοικητικών επιβαρύνσεων που αυτός προκαλεί ή αίρει, καθώς και η τυχόν δημιουργία νέων δομών και φορέων του Δημοσίου.

• Κοινοβουλευτική διαδικασία (30 μονάδες): Εξετάζεται ο χρόνος συζήτησης στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, η διαδικασία συζήτησης και ψήφισης στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς η ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά τυχόν τροπολογιών.

Δύο νόμοι μοιράζονται τη χαμηλότερη επίδοση στα δικαιοπολιτικά χαρακτηριστικά (6,8/20) για το 2019.

Ο ένας είναι ο νόμος 4610 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» του τότε Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου.

Ο άλλος είναι ο νόμος 4635 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη.

 17 μέρες έναντι 60!!!

Ένα ακόμα εξαιρετικά σοβαρό εύρημα έχει να κάνει με το χρόνο που πρέπει να αφιερώσει ένας πο.λιτης για να διαβάσει τη νομοθέτηση ενός έτους. Καθώς ο μέσος άνθρωπος διαβάζει περί τις 300 λέξεις το λεπτό, με 8 ώρες ανάγνωση την ημέρα, θα χρειάζονταν 17 εργάσιμες ημέρες για την ανάγνωση των νόμων και των κυρώσεων του 2019 έναντι 60 εργάσιμων ημερών το 2018.

Συνολικά καλύτερος και χειρότερος νόμος

Ο νόμος περί διαδικασιών ασύλου , που εισηγήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοϊδης  είναι ο καλύτερος νόμος για το 2019 σύμφωνα με τη δεύτερη στη σειρά έρευνα του ΚΕΦΙΜ για την νομοθέτησης τη χώρα. Πρόκειται για τον νόμο 4536 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (με βαθμολογία 71/100).

Χειρότερος νόμος για το 2019 αναδεικνύεται ο 4623 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο (με βαθμολογία 26/100).

Όμως ουσιαστικά εν προκειμένω αδικείται ο κ.Θεοδωρικάκος αφού ο συγκεκριμένος νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις πολλών άλλων υπουργείων (παιδείας, ασφαλιστικό κλπ).

Βελτίωση

Οσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ελάχιστη είναι η βελτίωση στην ποιότητα νομοθέτησης το 2019 σύμφωνα με τον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης.

-Η ποιότητα των νόμων του 2019 (συνολική βαθμολογία στον Δείκτη 50,8/100) ήταν καλύτερη από εκείνη του 2018 (βαθμολογία 45,6/100).

-Η ποιότητα των νόμων (εξαιρουμένων των κυρώσεων) που εισηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 ήταν οριακά καλύτερη από εκείνη των νόμων που εισηγήθηκε η ΝΔ την ίδια χρονιά (51/100 έναντι 50,5/100).

-Η ποιότητα της συνολικής νομοθέτησης (νόμοι και κυρώσεις), που εισηγήθηκε η ΝΔ βαθμολογείται υψηλότερα από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ (59,1/100 έναντι 53,6/100).

-Κανένας από τους 39 νόμους και τις 25 κυρώσεις που ψηφίστηκαν το 2019 δεν πληροί τις προϋποθέσεις καλής νομοθέτησης.

-Τα δεδομένα του Δείκτη καταγράφουν ότι η νομοθετική ποιότητα φθίνει πριν και μετά τις εκλογές.

Γαϊτανάκι τροπολογιών

-Το 62% των τροπολογιών που ενσωματώθηκαν στους νόμους του 2019 ήταν άσχετες με το κύριο αντικείμενο που ρυθμίζεται, ενώ το 80% ήταν εκπρόθεσμες.

-Ένας στους τέσσερις νόμους του 2019 ψηφίστηκε με την επείγουσα ή την κατεπείγουσα διαδικασία.

-Χωρίς δημόσια διαβούλευση οι τρεις στους δέκα νόμους του 2019.

-Το 67% των εκθέσεων αξιολόγησης των νόμων του 2019 δεν περιλαμβάνει ποσοτικά στοιχεία, το 77% δεν περιλαμβάνει προβλέψεις για απλούστευση διαδικασιών, ενώ στο 92% δεν έγινε μέτρηση διοικητικών επιβαρύνσεων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα της νομοθέτησης παραμένουν οι πολλές άσχετες και εκπρόθεσμες τροπολογίες, η ελλιπής δημόσια διαβούλευση, οι επείγουσες κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τα μικρά ποσοστά εφαρμογής των νόμων.

• Το 82% των νόμων και το 32% των κυρώσεων του 2019 περιείχαν τροπολογίες.  Από αυτούς, το 81% περιέχει τουλάχιστον μία τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο, ενώ το 88% περιέχει τουλάχιστον μία εκπρόθεσμη τροπολογία.

• Το 62% των τροπολογιών που ενσωματώθηκαν στους νόμους του 2019 ήταν άσχετες με το κύριο αντικείμενο που ρυθμίζεται, ενώ το 80% ήταν εκπρόθεσμες.

• Το 23% των νόμων του 2019 δεν ψηφίστηκε με την κανονική διαδικασία στην Βουλή, αλλά ακολούθησε την επείγουσα ή την κατεπείγουσα διαδικασία.

• Χωρίς προκοινοβουλευτική διαβούλευση οι τρεις στους δέκα νόμους του 2019 και μόλις το 51,6% των άρθρων των νομοσχεδίων που κατατέθηκαν στη Βουλή είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

• Το 67% των εκθέσεων αξιολόγησης των νόμων του 2019 δεν περιλαμβάνει ποσοτικά στοιχεία, το 77% δεν περιλαμβάνει προβλέψεις για απλούστευση διαδικασιών, ενώ στο 92% δεν έγινε μέτρηση διοικητικών επιβαρύνσεων.

• Αν και στο σύνολο των νόμων του 2019 δίνονται 1177 εξουσιοδοτήσεις για Υπουργικές Αποφάσεις (30 ανά νόμο κατά μέσο όρο), μόνο το 20% ενεργοποιήθηκε εντός έξι μηνών, με αποτέλεσμα την μη εφαρμογή της μεγάλης πλειονότητας των νόμων.

• Κάθε νόμος του 2019 φέρει κατά μέσο όρο 15 υπογραφές (από υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς), ενώ τον Νόμο 4610/2019 υπέγραψαν 29 κυβερνητικά στελέχη.

Παρουσίαση

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 12:00 το ΚΕΦίΜ πραγματοποιεί ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με αφορμή τα πορίσματα του φετινού Δείκτη και προσκεκλημένους ομιλητές τον Γεώργιο Γεωργαντά, Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αρμόδιο για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο και Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργο Καμίνη, Βουλευτή Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής και την Έφη Στεφοπούλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΚΕΦίΜ. Τη μελέτη θα παρουσιάσει ο Συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ, Κωνσταντίνος Σαραβάκος και τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας.

Ο βουλευτής επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Καμίνης σχολιάζοντας τη φετινή μελέτη του Δείκτη ανέφερε: “Η κακή νομοθέτηση αποτελεί δυστυχώς μια από τις πληγές της κοινοβουλευτικής μας πρακτικής στην Ελλάδα. Το πολιτικό σύστημα φαίνεται ότι βολεύεται σε μία κατάσταση που βασιλεύουν η κατά παρέκκλιση νομοθέτηση, οι άσχετες τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, η ελλιπής διαβούλευση. Ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης που ανέπτυξε το ΚΕΦίΜ, με βάση τη δουλειά εξαίρετων επιστημόνων, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε να διορθώσουμε αυτή την προβληματική κατάσταση.

Δείτε όλη την έρευνα:  Δείκτης-Ποιότητας-Νομοθέτησης-2019-1

*Το ΚΕΦίΜ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και το έργο του περιλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις και εκδηλώσεις που έχουν ως επίκεντρο την αύξηση της ατομικής ελευθερίας για κάθε πολίτη.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.grΠΗΓΗ