Πάνω από 440 έργα και πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνολικού προϋπολογισμού 6 δισ. ευρώ, όπως και το σύνολο της ψηφιακής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στο Δημόσιο μέχρι το 2025, περιλαμβάνει η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού», που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Δεκεμβρίου από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η «Βίβλος», ετοιμάζεται εδώ και μήνες και περιλαμβάνει έναν κατάλογο έργων και παρεμβάσεων που οριοθετούν το σύνολο της στρατηγικής του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει εξαρχής ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Ελλάδα να συγκλίνει με το μέσο όρο της ΕΕ στις ψηφιακές υπηρεσίες, μέσα στην τρέχουσα τετραετία.

Στόχος της «Βίβλου» είναι να υπάρχει συνοχή στα έργα, καθώς και συντονισμός όλων των υπουργείων στις ψηφιακές δράσεις. Καταγράφοντας τις προτεραιότητες, περιλαμβάνει έργα οριζόντιου χαρακτήρα που θα αφορούν ολόκληρη τη λειτουργία του κράτους, αλλά και κάθετες παρεμβάσεις σε όλους τους βασικούς τομείς πολιτικής, όπως η Δικαιοσύνη, η Υγεία, η Οικονομία και η Παιδεία.

Μεταξύ των μεγάλων έργων, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης που θα παρέχει πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα της χώρας (όρους δόμησης, σχέδια πόλεων, δασικές εκτάσεις κλπ). Προβλέπονται ακόμη συστήματα παρακολούθησης των δαπανών και εκτέλεσης του προϋπολογισμού (το λεγόμενο ERP του δημοσίου), καθώς και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε όλο το Δημόσιο.

Πολλά έργα έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση των αρχείων του δημοσίου, για να είναι άμεσα προσβάσιμες και επεξεργάσιμες οι πληροφορίες τους, οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε ντοσιέ, ντουλάπες και αποθήκες ή ακόμη και απλά σε ψηφιακή μη επεξεργάσιμη μορφή (PDF). Προβλέπονται τέτοια έργα από οργανισμούς όπως η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), το Κτηματολόγιο, η ΑΑΔΕ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επίσης, στη “Βίβλο” περιλαμβάνονται και έργα ψηφιακής υποδομής όπως το κυβερνητικό ψηφιακό νέφος (G-Cloud) νέας γενιάς, η ψηφιακή διασύνδεση των δημόσιων οργανισμών, αλλά και το μητρώο διαλειτουργικότητας που θα εξασφαλίζει ότι τα διάφορα μητρώα του δημοσίου θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας, τη διαφύλαξη των τεχνολογικών υποδομών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ προβλέπονται δράσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών δυνατοτήτων, τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Στους επιμέρους τομείς χαρακτηριστικά έργα που περιλαμβάνονται στη Βίβλο, είναι συστήματα για την ψηφιακή ίδρυση επιχειρήσεων όλων των μορφών και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ανάπτυξη), επέκταση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και λύσεις τηλεϊατρικής (Υγεία), συστήματα τηλεκπαίδευσης και online μητρώα (Παιδεία), ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και εθνική πύλη για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας (Δικαιοσύνη).

Συνολικά, στην ψηφιακή Βίβλο περιγράφονται αναλυτικά 448 έργα, εκ των οποίων 105 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, καθώς και 14 κατευθυντήριες γραμμές και σε έξι άξονες ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου, ενώ αφορά 17 κλάδους της οικονομίας.

Στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης έχει αναρτηθεί χρονοδιάγραμμα κάποιων έργων που πρόκειται να ξεκινήσουν να υλοποιούνται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

*Τον Ιανουάριο του 2021 πρόκειται να ξεκινήσει το «Know your Customer», ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διάθεση στοιχείων πολιτών όταν η ανάγκη αυτή απορρέει από την εφαρμογή νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου. Αρχικά η δράση έχει εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering – AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών.

*Τον Φεβρουάριο, θα λειτουργήσει το «Ψηφιακό Μητρώο Αθλητικών Φορέων», η υλοποίηση του οποίου αναμένεται να απλουστεύσει την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού και να ενισχύσει το εποπτικό και ελεγκτικό έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

*Τον Μάρτιο, είναι προγραμματισμένη η έναρξη υλοποίησης του έργου για την ψηφιοποίηση της μεταβίβασης οχημάτων. Το έργο αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την υλοποίηση εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν τη μεταβίβαση οχήματος καθώς και την άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων.

*Τον Απρίλιο έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση του έργου για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας κάλυψης θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Βασικός στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός, ο ακριβής προσδιορισμός και η γρήγορη κάλυψη των λειτουργικών κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς επιδιώκοντας τη μείωση της απώλειας διδακτικών ωρών για όλους τους μαθητές.

*Τον Μάιο έχει προγραμματιστεί η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των εταιρειών και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού κρατικών ενισχύσεων για τον μετασχηματισμό τους (Digitometer). Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα εύχρηστο ψηφιακό online εργαλείο για την αποτίμηση του βαθμού ψηφιακής ωριμότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

*Τον ίδιο μήνα, έχει προγραμματιστεί να γίνει διαθέσιμη και η εφαρμογή που επιτρέπει την εξ αποστάσεως εγγραφή στον οικείο βρεφονηπιακό σταθμό, όπως και η περαιτέρω αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ένα έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Οι βασικές αρχές

Κάποια από τα έργα της «Βίβλου» (άνω των 100) έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ ορισμένα βρίσκονται σε πιο προχωρημένα στάδια. Εξάλλου, στην πράξη η “Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού” έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται μέσω του gov.gr, το οποίο σχεδιάστηκε με βάσει τις αρχές που αυτή περιλαμβάνει.

Βασική αρχή, όπως τονίζει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το «μόνον άπαξ», βάσει της οποίας ο πολίτης αλλά και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία τους μια και μόνο φορά στο δημόσιο και όχι σε κάθε υπηρεσία. Ακόμα, επιβάλλονται κανόνες και για όλες τις νέες υπηρεσίες του κράτους, οι οποίες θα πρέπει να σχεδιάζονται από την αρχή ως ψηφιακές, προκειμένου: Να μην αποκλείεται κανείς απ’ αυτές, να μπορούν να είναι προσβάσιμες από υπολογιστές και «έξυπνες» συσκευές και να είναι προσβάσιμες και από το εξωτερικό.

Η χρηματοδότηση των έργων θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το νέο ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, του οποίου το 20% προορίζεται για ψηφιακές δράσεις. Ειδικά στα μεγαλύτερα έργα θα επιλεγεί και η μέθοδος των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ακόμα, θα αξιοποιηθούν και οι «Συμφωνίες Πλαίσιο», μια μέθοδος που επιτρέπει την προεπιλογή εταιρειών που θα αναλαμβάνουν εκτελεστικές συμβάσεις σε υποτμήματα του έργου. Αυτή η μέθοδος αξιοποιήθηκε ήδη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ενώ σχεδιάζεται και για το έργο διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου.

 

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από