Εκτίμηση για την πορεία των Βάσεων του 2019 παρουσιάζει σήμερα (21-07-19) το «Έθνος της Κυριακής», μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση του ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΗ κ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ. Σημειώνεται ότι η σημερινή παρουσίαση αποτελεί εκτίμηση και οι βάσεις θα ανακοινωθούν επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας στα τέλη Αυγούστου.

Η διαμόρφωση των βάσεων εξαρτάται από τρεις παράγοντες:

α. τον αριθμό των εισακτέων,

β. τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων και

γ. τις επιθυμίες σπουδών των υποψηφίων όπως εκφράζονται με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους δελτίων.

Οι πρώτοι δύο παράγοντες είναι γνωστοί, ο τρίτος είναι πάντα άγνωστος, αφού μαθαίνουμε τις προτιμήσεις των υποψηφίων μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Γι’ αυτό κάθε χρόνο θεωρούμε ότι οι προτιμήσεις των υποψηφίων δεν θα αλλάξουν, ώστε να γίνει η μελέτη.

Η ιστοσελίδα staratalogia.blogspot.com απομόνωσε την εκτίμηση των βάσεων 2019 για τις παραγωγικές σχολές (Στρατιωτικών-Αστυνομικών-Πυροσβεστικής-Λιμενικού) και συνέταξε τους παρακάτω πίνακες.

Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

 ΠΗΓΗ