Αναδρομικά από την 1η-1-2020 με τις αποδοχές του μηνός Φεβρουαρίου 2020 οι καθαρές αποδοχές των εν ενεργεία και των συνταξιούχων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αυξάνονται.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Παραπολιτικά», Γιώργος Αυτιάς

Αυτό συμβαίνει διότι ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων θα γίνεται με βάση τη νέα ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα που προβλέπει το ψηφισθέν από τη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα (11/12/19) του Ε.Τ.: Παρά το γεγονός ότι η νέα κλίμακα ισχύει από την 1η-1-2020, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των μισθών του Δημοσίου και επί των συντάξεων του μηνός Ιανουαρίου έγινε με την παλαιά κλίμακα!

Ο λόγος είναι ότι το ψηφισθέν νομοσχέδιο δεν είχε δημοσιευθεί έγκαιρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ως εκ τούτου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν είχε τη δυνατότητα να προλάβει να συντάξει, να εκδώσει και να αποστείλει άμεσα την εγκύκλιο για την εφαρμογή της νέας κλίμακας.

Έτσι οι μειώσεις στη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος που προκαλεί η νέα κλίμακα θα γίνουν αντιληπτές αναδρομικά από την 1η-1-2020 με τις αποδοχές του μηνός Φεβρουαρίου 2020.

Ας δούμε όλες τις διαφορές:

Μετατροπή σε κείμενο – πίνακα: staratalogia.blogspot.grΠΗΓΗ