Δεκαπέντε χρόνια επιτυχημένης και δημιουργικής πορείας συμπληρώνει φέτος η Huawei Ελλάδος στην χώρα μας, έχοντας επιδείξει από την ίδρυση της το 2005, μία σειρά καινοτόμων τεχνολογικών πρακτικών και υπηρεσιών που ενισχύουν την μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή και οδηγούν περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη της Ελληνικής αγοράς.  

Στον τομέα των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, η Huawei Ελλάδος παρέχει συνεχώς, σε όλους τους παρόχους, ανταγωνιστικά, καινοτόμα και αδιάλειπτα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας υψηλών ταχυτήτων, καθώς και τεχνογνωσία προστιθέμενης αξίας με σημαντικά οφέλη για τη χώρα. Μέσω της συνεργασίας με διάφορους οργανισμούς συμμετέχουμε στην ανάπτυξη του τομέα των ΤΠΕ. Σε αυτό το μήκος κύματος, θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να προσφέρουμε κορυφαίες λύσεις και προϊόντα στην Ελληνική αγορά επενδύοντας όχι μόνο στο παρόν, αλλά ακόμη περισσότερο, στο μέλλον.

Στο τομέα των Εταιρικών/Επιχειρηματικών πελατών η Huawei Ελλάδος έχει συνδράμει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών της σε κρίσιμους κλάδους της αγοράς τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Στην τουριστική βιομηχανία, έναν πολύ σημαντικό τομέα της χώρας μας, η Huawei Ελλάδος έχει παραδώσει πολυάριθμα έργα σε ξενοδοχεία και θέρετρα σχετιζόμενα με κατασκευές υποδομών δικτύου. Στον τραπεζικό τομέα συνεχίζει να παρέχει λύσεις σε μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς, ενώ στον τομέα των μεταφορών, η Huawei Ελλάδος ανέλαβε το έργο του επανασχεδιασμού και αντικατάστασης της υποδομής δικτύου του ΟΛΠ. Επιπλέον, η Huawei έχει ενισχύσει πολλές εταιρείες στους τομείς της χρηματοδότησης, της ενέργειας και της μεταποίησης βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους μέσω των καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

Στον τομέα των Καταναλωτικών Προϊόντων η Huawei Ελλάδος συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή δυναμική ανάπτυξη και κατέχει ηγετική θέση στο μερίδιο αγοράς smartphone. Κάθε χρόνο η εταιρεία παρουσιάζει προϊόντα με σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες και θέτει νέα στάνταρ καθορίζοντας τις εξελίξεις στην αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Huawei Ελλάδος, πιστή στις αξίες του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που πρεσβεύει, συμμετέχει από το 2014 στο πρόγραμμα Seeds for the Future, που διοργανώνει ο Όμιλος Huawei στην Κίνα δίνοντας την ευκαιρία σε  φοιτητές να εκπαιδευτούν σε τεχνολογίες αιχμής στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Huawei στην Κίνα. Επιπλέον η Huawei Ελλάδος επιδεικνύει την κοινωνική της ευθύνη μέσα από δωρεές σε καταστάσεις κρίσεων που αντιμετωπίζει η χώρα αλλά και μέσα από συνεργασίες με ΜΚΟ, μέσα από δωρεές αλλά και πρακτικές εθελοντισμού των εργαζομένων της εταιρείας.

Αναφορικά με τις δραστηριότητες ΤΠΕ στην χώρα μας, η Huawei θα παραμείνει αφοσιωμένη στην Ελληνική αγορά ως πελατοκεντρική και θα συνεχίσει να προσφέρει τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ για να βοηθήσει στον οικονομικό και ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Απώτερος στόχος είναι η ενεργοποίηση της ίσης πρόσβασης σε συνδεσιμότητα παντού στην Ελλάδα για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος καθώς και η καθολική πρόσβαση στις δεξιότητες ΤΠΕ.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Oxford Economics με θέμα «Ο οικονομικός αντίκτυπος της Huawei στην Ελλάδα», οι δραστηριότητες της Huawei συνέβαλαν το 2019 στο ελληνικό ΑΕΠ ποσό ύψους 36,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμβολή της εταιρείας στην ελληνική οικονομία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,5% μεταξύ του 2015 και του 2019. Η εταιρεία έχει επίσης δημιουργήσει άμεσα ή έμμεσα περισσότερες από 600 θέσεις εργασίας. Η μέση ετήσια αύξηση της απασχόλησης που παρέχεται από την εταιρεία είναι 18,9%.

Στον απόηχο της επικείμενης εισόδου του 5G στην ελληνική πραγματικότητα, η συμβολή των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών και ο νέος ρόλος τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Η Huawei σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ξεκινήσει από το 2009 την έρευνα για το 5G και έχει υποβάλει συνολικά 23.600 αιτήσεις στο 3GPP, ενώ διαθέτει 3.367 ομάδες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 5G, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 20% του συνόλου και κατατάσσεται στην 1η θέση μεταξύ όλων των προμηθευτών. Από το 2009 έως το 2019, η επένδυση της Huawei σε 5G (εκτός των συσκευών 5G) ανήλθε σε 4 δις Δολ ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε ο Jacky Chen, Managing Director South Balkan Region, Huawei: «Η Huawei είναι ένας μακροχρόνιος στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας, όπου για περισσότερα από 15 χρόνια παρέχει συνεχώς και απρόσκοπτα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων στην ελληνική αγορά και τεχνογνωσία προστιθέμενης αξίας με σημαντικά οφέλη για τη χώρα. Και σε αυτό το μήκος κύματος, θα συνεχίσει να επιδιώκει να καινοτομεί και να προσφέρει στην Ελληνική αγορά κορυφαίες λύσεις και προϊόντα επενδύοντας όχι μόνο στο παρόν, αλλά ακόμη περισσότερο, στο μέλλον με απώτερο στόχο να φέρει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα ενός πλήρως συνδεδεμένου ευφυούς κόσμου σε περισσότερους ανθρώπους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

ΠΗΓΗ