Η ecta (ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών για Θέματα Ανταγωνισμού) καταγγέλλει τυχόν αποκλεισμούς  κινεζικών εταιριών ως προμηθευτών 5G, για γεωπολιτικούς λόγους και τονίζει ότι τέτοιες αποφάσεις μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο βάσει τεκμηριωμένων γεγονότων. Η εργαλειοθήκη 5G παρέχει ένα κατάλληλο πλαίσιο στην  ΕΕ, για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας που επηρεάζουν τα δίκτυα του μέλλοντος, σεβόμενα παράλληλα την ευρωπαϊκή και εθνική κυριαρχία.

Η ecta προειδοποιεί για τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει ο αποκλεισμός συγκεκριμένων προμηθευτών στα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και στη συνοχή της εσωτερικής αγοράς.

Η μείωση του αριθμού των παγκόσμιων προμηθευτών από 5 σε 3 δεν θα επηρεάσει μόνο τον τομέα των τηλεπικοινωνιών αυξάνοντας το κόστος, επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοση, καθυστερώντας την ανάπτυξη δικτύων 5G και περιορίζοντας το δυναμικό καινοτομίας. Θα έχει επίσης σημαντικές ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, όπως η μείωση της ικανότητας των επιχειρήσεων, των δημόσιων θεσμών, της κοινωνίας των πολιτών και των μεμονωμένων τελικών χρηστών να προσφέρουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες και να οδηγούν επιτυχώς την ανάπτυξη και την ανάκαμψη – μια ικανότητα στην οποία ορθώς έχουν τοποθετηθεί οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ, δίνοντας  μεγάλη έμφαση στη διασφάλιση της μελλοντικής μας ευημερίας.

Η ecta ​​και τα μέλη της υπενθυμίζουν επίσης ότι η πρόσβαση σε συγκεκριμένους προμηθευτές, εάν δεν είναι εγγυημένη σε ισοδύναμη βάση για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης / παρόχους, κινδυνεύει να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να υλοποιηθούν όχι μόνο εντός μεμονωμένων κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των χωρών, επιτρέποντας έτσι σε ορισμένες να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα μέσω πιο προηγμένων και αποτελεσματικών τεχνολογιών.

Ως εκ τούτου, μια μελλοντική προσέγγιση για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να παραμείνει τόσο τεκμηριωμένη όσο και εμπορικά ευαίσθητη, να εμπλέκει την κοινότητα των φορέων εκμετάλλευσης και να αποφεύγει ανταγωνιστικές προκαταλήψεις που θα καταστρέψουν την αξία. Τα πρότυπα, η πιστοποίηση και οι νομικοί κανόνες πρέπει να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο που διατηρεί τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ασφαλείς και προσιτές.

Πηγή: ectaportal.com/news

ΠΗΓΗ