Συνεχίζοντας τη λειτουργία του με πλήρη συμμόρφωση στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το Δ.Σ. συνεδρίασε την 8η Οκτωβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη νέα αυτή πραγματικότητα, έδωσε το παρών και ο κ. Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση από  το γραφείο του. Στην παρέμβαση του ο κ. Αρχηγός, αναφέρθηκε ενδελεχώς στις προσπάθειες της Ηγεσίας για την επίλυση των θεμάτων, τα οποία έχει θέσει η Π.Ο.ΑΞΙ.Α., τόσο μέσω της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων-προτάσεων, όσο και με την αυτοπρόσωπη παρουσία του Προεδρείου της στη φυσική και πολιτική Ηγεσία.

Ειδικότερα ο κ. Αρχηγός, μας ενημέρωσε ότι εντός των ημερών θα εκδοθεί σχετικό Π.Δ., στο οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπεται η επέκταση των ορίων ηλικίας, από τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και πάνω, και η προαγωγή των Αστυνόμων Β΄ του ΤΕΜΑ στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ μετά την προαγωγή και του τελευταίου εξερχομένου του ιδίου έτους από τη ΣΑΕΑ, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, οι οποίες σημειωτέων έχουν υποβληθεί στην προηγούμενη πολιτική και φυσική ηγεσία πλέον των τριών (3) ετών. Στο σημείο αυτό, με παρέμβαση του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μετέφερε στον κ. Αρχηγό την επιθυμία των συναδέλφων Αξιωματικών των υπόλοιπων βαθμών αλλά και Ανθυπαστυνόμων, οι οποίοι κατακλύζουν καθημερινά την Ομοσπονδία τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για όσους καταλαμβάνουν από το όριο ηλικίας των 60 ετών και το επιθυμούν να παραμείνουν για ένα επιπλέον έτος.

Επίσης όπως τόνισε πολύ σύντομα θα δρομολογηθεί η επίλυση του θέματος της διασφάλισης 35ετους παραμονής στο Σώμα των Αξιωματικων της ΣΑΕΑ, επί τη βάση της σχετικής πρότασης που έχει υποβάλλει η Π.Ο.ΑΞΙ.Α, η οποία είναι ρεαλιστική, απόλυτα εφαρμόσιμη και διασφαλίζει τόσο  τα συμφέροντα των συναδέλφων όσο και αυτά του Σώματος, καθότι αποτρέπει την στέρηση μεγάλου αριθμού στελεχών, λόγω αποστρατείας στη πιο παραγωγική ηλικία και την εξ’ αυτής απώλεια συσσωρευμένης εργασιακής εμπειρίας. Μας διαβεβαίωσε δε, ότι το νέο πλαίσιο θα είναι έτοιμο έγκαιρα, ώστε να εφαρμοστεί κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις του 2021.

DS Poaxia 201008b 1024x683

Παράλληλα προχωράει με γρήγορους ρυθμούς η ανανέωση του στόλου των οχημάτων και της υλικοτεχνικής υποδομής του Σώματος καθώς και οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των υπηρεσιών από ξένα καθήκοντα, όπως πχ. Η επίδοση δικογράφων μέσω των νέων μορφών τεχνολογίας, διεξαγωγής δικών χωρίς την παρουσία μαρτύρων-αστυνομικών, κατάργηση περιοδικών αναφορών κλπ, ώστε να υπάρξει και εξοικονόμηση προσωπικού και καταπολέμηση γραφειοκρατικών και ξεπερασμένων διαδικασιών.

Τέλος, ο κ. Αρχηγός, συνεχάρη την Ομοσπονδία για την σοβαρή, υπεύθυνη και χωρίς κραυγές και τυμπανοκρουσίες, παρουσία της και την καθοριστική της συμβολή στη διαμόρφωση ρυθμιστικών πλαισίων και λύσεων επί των θεμάτων που ταλανίζουν το Σώμα και έρχονται να θεραπεύσουν παθογένειες, οι οποίες είναι χρόνιες, και σε ένα μεγάλο μέρος τους δημιουργήθηκαν λόγω της ατολμίας προηγούμενων κυβερνήσεων ή ακόμη και της ανύπαρκτης βούλησης για την επίλυσή τους.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαος Φράγκος, ο οποίος προέβη σε διεξοδική ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την διεκδίκηση αναγνώρισης  του αστυνομικού επαγγέλματος ως «επικίνδυνου» και ιδιαίτερα για της οικονομοτεχνικές πλευρές του όλου ζητήματος. Το Δ.Σ. σε υλοποίηση και προγενέστερης απόφασής του, εξουσιοδότησε το προεδρείο να αναθέσει στον κ. Φράγκο την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για το τεχνικό πλαίσιο της διεκδίκησής μας, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση μιας επιστημονικά άρτιας και τεχνικά λεπτομερούς πρότασης προς την πολιτική και φυσική Ηγεσία προς αναγνώριση της επικινδυνότητας του αστυνομικού επαγγέλματος.

Τέλος, το Δ.Σ λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στον εργασιακό μας χώρο από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο άρθρο 42§ 1 του Π.Δ. 24/1997, στο οποίο προβλέπεται ότι η συνολική παραμονή των Αστυνόμων Β΄ για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό είναι δεκαεπτά (17) έτη συνολικής παραμονής ως Αξιωματικού, προσθήκη για την οποία η Ομοσπονδία μας είχε διαφωνήσει σφόδρα, όταν έγινε ξαφνικά και ερήμην μας το 2016. Προς τούτο αποφασίστηκε να προταθεί άμεσα η τροποποίησή του, ώστε ο συνολικός χρόνος παραμονής για την προαγωγή των Α/Β΄ στον επόμενο βαθμό να είναι δεκαπέντε (15)  έτη συνολικά ως Αξιωματικού, ισχυουσών των υπολοίπων προϋποθέσεων που προβλέπονται.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τις προσπάθειές της σε κάθε επίπεδο, για την καλυτέρευση τόσο των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού όσο και των θεσμικών πλαισίων που διέπουν την εξέλιξη και παρουσία των Αξιωματικών – μελών της στο Σώμα. Συμβάλλουμε καθοριστικά, διατυπώνοντας ρεαλιστικές προτάσεις με τεκμηριωμένο λόγο και απόψεις χωρίς τυμπανοκρουσίες και κραυγές, αλλά με σωφροσύνη και βλέμμα προς το μέλλον.ΠΗΓΗ