Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης:

Συνάδελφοι,

Με την παρούσα ανακοίνωση, σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 11-1-2021 ξεκινά η συγκέντρωση των απαραίτητων εντύπων για την άσκηση και την εκδίκαση των ομαδικών αγωγών, στις οποίες θα προχωρήσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την πληρωμή του συνόλου των ωρών νυχτερινής εργασίας.

Στην αγωγή μπορούν να συμμετάσχουν όσοι Αστυνομικοί-μέλη της ΕΑΥΘ υπερέβησαν το όριο των 488 ωρών νυχτερινής εργασίας για τα έτη 2019, 2020 ή ξεπέρασαν το μηνιαίο όριο των 48 ωρών για τα ίδια έτη.

Επισημαίνουμε ότι τα έξοδα των μελών θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Ένωση.

Ειδικότερα, επισυνάπτονται τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν με μεγάλη προσοχή και να προσκομιστούν στα γραφεία της Ένωσης (Αριστοτέλους 12, ώρες 09:00 – 15:00) μέχρι την 20-2-2021:

     

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Πρόκειται για τον πίνακα που θα πρέπει να συμπληρωθεί από έκαστο εκ των μελών του Σωματείου που επιθυμεί να συμπεριληφθεί μεταξύ των εναγόντων/εναγουσών. Το περιεχόμενο αυτού του πίνακα θα αποτελέσει τη βάση της αγωγής και συνεπώς η συμπλήρωσή του θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, ακρίβεια και πιστή τήρηση των σχετικών οδηγιών. Επισημαίνεται, ότι ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Α με ονομασία εγγράφου τον Α Ρ Ι Θ Μ Ο του ενάγοντος/της ενάγουσας στην κατάσταση εναγόντων (βλ. κατωτέρω αριθ. 5) και το Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  του/της. Μετά τη συμπλήρωσή του από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να αποστέλλεται στο Σωματείο.
  2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: ‘Έντυπο εξουσιοδότησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί χειρόγραφα από έκαστο των εναγόντων (ένα αντίτυπο) και να υπογραφεί με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή.
  3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ: Έντυπο σύμβασης που θα πρέπει να συμπληρωθεί χειρόγραφα από έκαστο των εναγόντων (δύο αντίτυπα) και να υπογραφεί χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  4. Επιπλέον υπάρχει το έγγραφο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ», το οποίο είναι έντυπο οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση του υπό 1. Πίνακα, κι επιπλέον περιέχει κατάλογο των εγγράφων που οφείλουν να προσκομίσουν οι ενάγοντες.

    

Σημείωση: Συνάδελφοι, επαναλαμβάνουμε ότι τα έγγραφα πρέπει να συμπληρωθούν με μεγάλη ακρίβεια. Επειδή στο παρελθόν, κάποια μικρά λάθη στη συμπλήρωση προκάλεσαν χρονικά κωλύματα στη διαδικασία ή μη καταβολή των χρημάτων στο δικαιούχο, εφιστούμε την προσοχή σας για την ορθότητα των στοιχείων σας σε όλα τα έντυπα.

  

      

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν

  1. Πίνακας νυχτερινών υπηρεσιών
  2. Εξουσιοδότηση (υπογεγραμμένη με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή)
  3. Εργολαβικό δίκης (σε 2 αντίτυπα)
  4. Βεβαιώσεις POL (σε έντυπη μορφή):

A. ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ (ΜΕ ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» (όχι «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ (ΜΕ ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)»)

Β. ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (ΑΡ. 1)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ:

http://eaythes.gr/images/AGOGI-NYXTERINA/odigies-symplirosis.pdf

http://eaythes.gr/images/AGOGI-NYXTERINA/exousiodotisi.pdf

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

http://eaythes.gr/images/AGOGI-NYXTERINA/symvasi-dokigorikis-entolis.pdf

ΣΥΜΒΑΣΗ

http://eaythes.gr/images/AGOGI-NYXTERINA/pinakas-nyxt.xlsx

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ EXCELΠΗΓΗ