Σαν σήμερα 24 χρόνια πρίν ,το μακρινό 1996 ,νέες και νέοι εκείνης της εποχής έδιναν το παρακάτω όρκο :

“Όρκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους.

Να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός μου τις σημαίες. Να υπακούω στους ανωτέρους μου και να εκτελώ πρόθυμα τις διαταγές τους.

Να εκπληρώ ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου και να διάγω γενικά ως πιστός και φιλότιμος Αστυνομικός.»

…24 χρόνια μετά ,οφείλει η Πολιτεία να λειτουργήσει με την ανάλογη συνέπεια απέναντι σε όλους αυτούς που “τιμήσανε” τον όρκο και την στολή τους και να διορθώσει τα “κακώς κείμενα” και τις αδικίες.

Υγ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕΙΡΟΥΛΕΣ!!!!!

Συνδρεβέλης Χρήστος

Γραμματέας ΔΣ Π.Ο.ΑΣ.ΥΠΗΓΗ