Το Κέντρο Νομικής Κατάρτισης NOMOPOLIS διοργανώνει νέο τμήμα τετράμηνης εντατικής προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α).

Η προετοιμασία περιλαμβάνει 90 (διδακτικές) ώρες και καλύπτει το σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων και ειδικότερα:

(i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος)

(ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία-Πρακτική Άσκηση)

(iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία-Πρακτική Άσκηση)

(vi) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

 

Έναρξη Νέου Τμήματος : Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

Πρόγραμμα Διδασκαλίας:

Δευτέρα: 18.30-20.30 (Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο) Διδάσκουσα: Μαρίνα Πολύζου, δικηγόρος, LL.M (Penal Law)

Τετάρτη: 18.30-20.30 (Ποινική Δικονομία- Αστυνομικό) Διδάσκουσα: Μαρίνα Πολύζου, δικηγόρος, LL.M (Penal Law)

Πέμπτη: 19.00-21.00 (Έκθεση Ιδεών) ** Διδάσκων: Δρ. Πετρόπουλος Κ. Νικόλαος, Φιλόλογος, M.St., D.Phil [Oxon.]

 

** Η διδασκαλία του μαθήματος της Έκθεσης Ιδεών πραγματοποιείται  κάθε δύο εβδομάδες.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων γίνεται εντατική επανάληψη της εξεταστέας ύλης και επεξήγηση κρίσιμων εννοιών μέσω πρακτικών εφαρμογών στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, λαμβανομένων υπόψη των θεμάτων στα οποία δίδεται έμφαση και κατά την εξέταση του κάθε μαθήματος. Επίσης, διανέμεται και επιβοηθητικό υλικό.

Εκτός ωρών παραδόσεων διεξάγονται:                 

  1. Επίλυση απαιτητικών συνδυαστικών πρακτικών θεμάτων και των θεμάτων παλαιοτέρων εξετάσεων
  2. Προσομοίωση εξέτασης σε τακτά χρονικά διαστήματα και διεξοδική συζήτηση των απαντήσεων.
  • Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχήςστο nomopolis.edu@gmail.com (με θέμα «Τμήμα TEMA» και στοιχεία επικοινωνίας), ή τηλεφωνικά στο 210-3648110.ΠΗΓΗ