Το ΦΕΚ για την προαγωγή προσωπικού γενικών καθηκόντων στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ΠΗΓΗ