Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:30΄, το Προεδρείο της Ένωσης Ν/Α Αττικής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Γιώργο ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο ΤΣΑΠΑΡΑ, τον Α’ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Ηλία ΒΡΕΝΤΑ, τον Ταμία Νίκο ΚΟΡΟΜΗΛΑ και τον εκλεγμένο Αντιπρόσωπο και Διοικητή του Τ.Σ.Α.Σ. Μιχάλη ΓΙΑΝΝΕΛΟ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή της Δ.Ε.Α.Δ. Υποστράτηγο κ. Γεώργιο ΠΑΠΠΑ και τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ιωάννη ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟ στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εν λόγω Διεύθυνση.

Ο Διευθυντής μας ενημέρωσε για τα ζητήματα που αφορούν την Διεύθυνση που ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα, ως βασικό και κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση είναι η υποστελέχωση σε διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό.

Με την υπάρχουσα δύναμη η Διεύθυνση αδυνατεί να επιτελέσει τον φόρτο διοικητικών θεμάτων που απασχολούν την εν λόγω Υπηρεσία. Παρά τα συνεχή αιτήματα τόσο των ίδιων, όσο και των προηγούμενων Διοικήσεων, για ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό που θα στελεχώσει το Επιτελείο, δεν έχει βρεθεί λύση ούτε έχει ενισχυθεί η Διεύθυνση. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην διοικητική μέριμνα.

Επίσης μεγάλο πρόβλημα αποτελεί ο στόλος των οχημάτων τόσο της Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ. (Τ.Ε.Ε.Μ.-Τ.Σ.Α.Σ.) όσο και την Ε.Κ.Α.Μ.. Ο στόλος αυτός, αφενός είναι πεπαλαιωμένος και χρίζει αντικατάστασης με καινούργια λειτουργικά και επιχειρησιακά, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οχήματα διαφορετικά για τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας.

Αφετέρου, άξιο μνείας αποτελεί πως τα ήδη υπάρχοντα λόγω της αυξημένης απόστασης από τον αστικό ιστό, πραγματοποιούν πάρα πολλά χιλιόμετρα με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλες φθορές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξαιτίας δε, της έλλειψης ειδικά στελεχωμένου γραφείου κίνησης, που θα ρυθμίζει τα θέματα δαπανών – συντήρησης των οχημάτων, το πρόβλημα μεγεθύνεται.

Το πρόβλημα αυτό, λιμνάζει εδώ και Πέντε (5) χρόνια, από την δημιουργία της Διεύθυνσης και δεν έχει βρεθεί λύση για αυτό.

Είναι επιτακτική ανάγκη να συσταθεί ένα οργανωμένο γραφείο κίνησης με συντηρητές και διαχειριστές δαπανών επισκευής, προκειμένου να προγραμματίζονται και να διεκπεραιώνονται σωστά οι διαδικασίες απορρόφησης των κονδυλίων, αλλά και η σωστή και γρήγορη συντήρηση των οχημάτων.

Επισημαίνεται πως είμαστε αποδέκτες παραπόνων από το προσωπικό, πως εδώ και Πέντε (5) χρόνια όλα τα υπηρεσιακά οχήματα δεν έχουν αλλάξει λάστιχα και τα οχήματα κινούνται με ενέργειες του προσωπικού, μέσω δωρεών και χρημάτων του προσωπικού.

Ενημερωθήκαμε πως επιτέλους εγκρίθηκε η δαπάνη για αντικατάσταση ελαστικών των οχημάτων, ολόκληρης της Διεύθυνσης και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν τοποθετηθεί καινούργια ελαστικά.

Επίσης, παράπονα από το προσωπικό έχουμε και για την μη ύπαρξη καθαριότητας, παρά το γεγονός ότι έχουν αλλάξει οι διαδικασίες δαπανών.

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη αίσθηση προξενεί το γεγονός πως υπάρχει αυξημένη έλλειψη σε απολυμαντικά και ατομικά υλικά (γάντια, μάσκες, σαπούνια, χλωρίνες, αντισηπτικά, χαρτικά κτλ), παρόλο που διανύουμε περίοδο πανδημίας λόγω της ύπαρξης του κορονοϊού.

Ενημερωθήκαμε ότι είχε δημιουργηθεί ένα διαδικαστικό πρόβλημα με την ανάθεση έργου, το οποίο μάλλον επιλύεται και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα ξεκινήσει και η καθαριότητα. Όσον αφορά την διάθεση απολυμαντικών υλικών έχει γίνει η παραλαβή και εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει η διάθεσή τους στις Υπηρεσίες και το προσωπικό.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι για την πραγματοποίηση όλων αυτών των υπηρεσιακών ενεργειών και την διεκπεραίωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό το οποίο, στην εν λόγω Διεύθυνση δεν υπάρχει, οπότε είναι αδύνατον όλες αυτές τις διαδικασίες να διεκπεραιώνονται με ένα ή δύο άτομα τα οποία ταυτόχρονα έχουν και άλλες αρμοδιότητες.

Πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη προσωπικού σε ζητήματα συντήρησης της αχανούς αυτής εγκατάστασης με χιλιάδες τετραγωνικά στεγασμένων χώρων, με ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης και καθαριότητας χώρων, φυτών κ.τ.λ.

Απαιτείται άμεσα η ουσιαστική σύσταση γραφείου συντήρησης με υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και άτομα αποψίλωσης δασικών εκτάσεων για την αποφυγή πυρκαγιάς.

Αρκετές φορές λόγω προβλημάτων, διακόπτεται η υδροδότηση της εγκατάστασης, δημιουργώντας επιμέρους προβλήματα.

Η Υποδιεύθυνση Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ. έχει και αυτή με την σειρά της αποψιλωθεί από γραμματειακό δυναμικό αφού η Δ.Ε.Α.Δ. προσπαθώντας να βρει προσωπικό, διαθέτει προσωπικό από την Υποδιεύθυνση στην ίδια την Δ.Ε.Α.Δ. μεταφέροντας ουσιαστικά το πρόβλημα.

Απαιτείται σύσταση γραφείου γραμματειακής υποστήριξης για το Τ.Ε.Ε.Μ., καθώς και για το Τ.Σ.Α.Σ., που εδώ και Πέντε (5) χρόνια δεν υπάρχει

Επίσης, είναι άμεση και επιτακτική η ενίσχυση της Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ. με Δέκα (10) άτομα, προκειμένου να στελεχωθούν τόσο οι γραμματείες των Τμημάτων που αναφέραμε όσο και το γραφείο συντονισμού της Υποδιεύθυνσης που απαιτεί διαχειριστή χρημάτων, διαχειριστή υλικών, υπεύθυνο θεμάτων προσωπικού, συντηρητή, αποθηκάριο κτλ.

Τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται λόγω της έλλειψης οργάνωσης. Η Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ., αυτή τη στιγμή λειτουργεί με μία Αρχ/κα (Μ.Π.Σ.) και μία αποσπασμένη Αστυφύλακα.

Επίσης, σε αναμονή βρίσκεται η έγκριση δαπάνης για διαμόρφωση χώρου που θα χρησιμοποιείται από την επιχειρησιακή ομάδα του Τ.Ε.Ε.Μ. στο κέντρο της πόλης.

Ο Διευθυντής, μας ενημέρωσε επίσης πως υπάρχει και πρόβλημα με την εποπτεία των χώρων του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, καθώς έχουν παραχωρηθεί χώροι και σε άλλες Υπηρεσίες, χωρίς να μπορούν να εποπτευθούν από την Διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χώρου. Οπότε, αυτό το ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί σε ανώτατο κλιμάκιο, προκειμένου να λυθεί το εν λόγω θέμα που αφορά και το σκοπευτήριο.

Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ μας ενημέρωσε οτι η εγκατάσταση για την δημιουργία του κυλικείου, είναι σχεδόν έτοιμη και το μόνο που χρειάζεται είναι η στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό.

Σαν Ένωση στηρίζουμε και είναι άμεση ανάγκη, καθώς το κοντινότερο κατάστημα ακόμα και για αγορά νερού, βρίσκεται στα Οκτώ (8) χιλιόμετρα. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η λειτουργία του κυλικείου που θα εξυπηρετήσει, όχι μόνο το προσωπικό της Δ.Ε.Α.Δ., αλλά και όλους τους επισκέπτες – εκπαιδευόμενους.

Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η εν λόγω εγκατάσταση απαιτεί λόγω μεγέθους και σημαντικό αριθμό ατόμων για φύλαξη, οπότε και σε αυτό τον τομέα έχουν γίνει αιτήματα από την Διεύθυνση τόσο τώρα, όσο και στο παρελθόν για την ενίσχυση της φρουράς της εγκατάστασης.

Κλείνοντας, ο Διευθυντής μας ευχαρίστησε για την επίσκεψή μας, μας τόνισε πως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τα μέσα και το λιγοστό προσωπικό που διαθέτει προκειμένου να επιλύσει τόσα πολλά ζητήματα που χρονίζουν εδώ και καιρό.

Εμείς από την πλευρά μας, τον ενημερώσαμε ότι θα είμαστε συμπαραστάτες, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά.

Ως Ένωση, καλούμε την Φυσική και Πολιτική ηγεσία να βοηθήσουν προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που απασχολούν την Διεύθυνση των Ειδικών Δυνάμεων, που απαρτίζεται από τις δύο κορυφαίες Υπηρεσίες, την Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ. και την Ε.Κ.Α.Μ.

Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει βρεθεί λύση με το «επίδομα ειδικών συνθηκών» που δεν χορηγείται στην Ε.Κ.Α.Μ. και στους Αστυνομικούς Συνοδούς Σκύλων Περιπολίας (Κ-9), ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την πρώτη στιγμή ίδρυσης της Διεύθυνσης και αυτό γιατί η δημιουργία αυτής της Διεύθυνσης πραγματοποιήθηκε χωρίς μελέτη και με ερασιτεχνικό τρόπο, γεγονός το οποίο αποτελεί και την αιτία των ανωτέρω προβλημάτων.

Ευελπιστούμε η ηγεσία να εισακούσει τις εκκλήσεις της Ένωσής μας:

α) Για άμεση χορήγηση του «επιδόματος ειδικών συνθηκών» στην Ε.Κ.Α.Μ. και στους Αστυνομικούς Συνοδούς Σκύλων Περιπολίας (Κ-9),

β) για άμεση ενίσχυση με προσωπικό της Δ.Ε.Α.Δ.,

γ) για άμεση ενίσχυση με προσωπικό της Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ. και

δ) με αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν γίνεται να πραγματοποιηθούν τα ανωτέρω, θα ήταν σωστό για το καλό των Ειδικών αυτών Υπηρεσιών, να επιστρέψουν διοικητικά στην προτέρα προ του 2015 κατάσταση, να ενταχθούν δηλαδή στις προηγούμενες Διευθύνσεις που υπάγονταν, προκειμένου να μπορούν διοικητικά να λειτουργήσουν απρόσκοπτα.

Η Ένωσή μας βρίσκεται πάντα στο πλευρό των συναδέλφων αλλά και δίπλα σε κάθε διοίκηση που προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα και να βοηθήσει το προσωπικό στο έργο του.

 ΠΗΓΗ