Μετά το πέρας των εργασιών της πραγματοποιηθείσας την 15-10-2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. , η ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα –μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ.  Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ. Ροδόπης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και ο ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Ευστάθιος – Πρόεδρος της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ., Μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ροδόπης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. , συναντήθηκαν με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους ανά την Επικράτεια, όπως αυτά απασχόλησαν την Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ξεχωριστή αναφορά και κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα με τα προβλήματα που ταλανίζουν τους συναδέλφους – μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, αιτούμενοι την παρέμβαση του Αρχηγού μας προκειμένου να ληφθεί μέριμνα ώστε να επιλυθούν τα παρακάτω θέματα:

1) Κατά την κατάταξη των νεοεισερχομένων προς εκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, να ζητηθείη υποχρεωτική προσκόμιση αποτελεσμάτων PCRCOVID– 19 testπου θα έχουν πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων 72 ωρών σε κρατικά Νοσοκομεία (κατόπιν συνεννόησης του Υπουργείου μας με το Υπουργείο Υγείας και άνευ οικονομικής επιβάρυνσης για τους κατατασσόμενους), με την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθήθηκε για  τους επιτυχόντες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

2) Δεδομένου του μεγάλου αριθμού που προγραμματίστηκε να εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής και της έξαρσης του κορονοϊού, να πραγματοποιηθεί η απόσπαση δεύτερου υπηρεσιακού γιατρού, καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, έτσι ώστε – στα πλαίσια της πρόληψης επέκτασης της πανδημίας – να διασφαλιστεί η καλύτερη διαχείριση που αφορά στην παροχή ικανής πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης τόσο στο αστυνομικό προσωπικό, όσο και στους εκπαιδευόμενους.

3) Εφοδιασμός της Δ.Α. Ροδόπης με ικανό αριθμό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (covid19 antigentest) στα οποία θα υποβάλλονται τόσο οι παρανόμως εισερχόμενοι στη χώρα αλλοδαποί που συλλαμβάνονται στο Νομό Ροδόπης, όσο και οι ποινικοί κρατούμενοι πριν την είσοδό τους στα αστυνομικά κρατητήρια, αλλά και οι υπηρετούντες στη Ροδόπη αστυνομικοί που εκ της φύσεως των υπηρεσιακών τους καθηκόντων έρχονται σε επαφή με άτομα που είτε επιβεβαιωμένα νοσούν, είτε είναι ύποπτοι φορείς του ιού.

Εφοδιασμός των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας με ικανό αριθμό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (covid19 antigentest) στα οποία θα υποβάλλονται όσοι από τους εκπαιδευόμενους ή από το αστυνομικό προσωπικό, έρχονται σε επαφή με άτομα που είτε επιβεβαιωμένα νοσούν, είτε είναι ύποπτοι φορείς του ιού.

4) Η άμεση επανεκκίνηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ανεύρεση χώρου που  θα πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα στέγασης του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Κομοτηνής προχωρώντας έτσι στη λειτουργία του και την στελέχωσή του με κάλυψη των 32 οργανικών του θέσεων, από αστυνομικό προσωπικό προερχόμενο άλλων Διευθύνσεων Αστυνομίας της χώρας – όπως προβλέπεται στις διατάξεις που αφορούν στη στελέχωση των Νεοϊδρυθεισών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και εν γένει κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης.

5) Ο άμεσος εφοδιασμός με 8 εσωτερικά αλεξίσφαιρα γιλέκα επιπέδου προστασίας ΙΙΑ++ για την κάλυψη των αναγκών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Α. Κομοτηνής.

 

Από πλευράς του ο κ. Αρχηγός, αφού μας άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή, δεσμεύτηκε ότι θα μεριμνήσει άμεσα για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας που αφορούν:

1) στον εφοδιασμό με ικανό αριθμό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού(covid19 antigentest),

2) στην πρόβλεψη ώστε οι νεοεισερχόμενοι προς εκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας να προσκομίζουν υποχρεωτικά  κατά την κατάταξή τους αποτελέσματα PCRCOVID– 19 testπου θα έχουν πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων 72 ωρών σε κρατικά Νοσοκομεία, κατόπιν συνεννόησης του Υπουργείου μας με το Υπουργείο Υγείας και άνευ οικονομικής επιβάρυνσης για τους κατατασσόμενους,

3) στον εφοδιασμό της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Α. Κομοτηνής με 8 εσωτερικά αλεξίσφαιρα γιλέκα επιπέδου προστασίας ΙΙΑ++.

Όσον δε αφορά στη λειτουργία του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων , στη στελέχωσή του με αστυνομικό προσωπικό από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας και στην εν γένει κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης, ο κ. Αρχηγός μας εξέφρασε την ειλικρινή του βούληση ώστε με απαρχή το νέο ημερολογιακό έτος και στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα να επέλθει η ικανοποίηση του αιτήματός μας.

Τέλος όσον αφορά στο αίτημά μας να διασφαλιστεί η ύπαρξη δεύτερου υπηρεσιακού ιατρού για καλύτερη παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στο αστυνομικό προσωπικό, αλλά και στους εκπαιδευόμενους, ενστερνίστηκε την αγωνία μας και μας δήλωσετην πρόθεσή του να ιδρυθούν Περιφερειακά Αστυνομικά Ιατρεία στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Επικράτειας. Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη εκδώσει πρόσφατη σχετική διαταγή με την μορφή του Κατεπείγοντος.

 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ – ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ

 

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα

Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ. Ροδόπης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Ευστάθιος

Πρόεδρος Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Μέλος του Δ.Σ. & Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ. Ροδόπης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

ΠΡΟΣ

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

  Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για την ασφάλεια του αστυνομικού προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά  και την εύρυθμη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της κοινής μας προσπάθειας για μία αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας με το παρόν υπόμνημα τα κάτωθι προβλήματα που απασχολούν τα μέλη μας, ευελπιστώντας να σταθείτε αρωγός στην προσπάθειά μας όσον αφορά την επίλυσή τους:

 

1) Με δεδομένη την έξαρση του κορονοϊού και την εκ των πραγμάτων εκτεταμένη σε αυτόν έκθεση του αστυνομικού προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αιτούμαστε τον εφοδιασμό της Δ.Α. Ροδόπης με ικανό αριθμό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (covid19 antigentest) στα οποία θα υποβάλλονται τόσο οι παρανόμως εισερχόμενοι στη χώρα αλλοδαποί που συλλαμβάνονται στο Νομό Ροδόπης, όσο και οι ποινικοί κρατούμενοι πριν την είσοδό τους στα αστυνομικά κρατητήρια, αλλά και οι υπηρετούντες στη Ροδόπη αστυνομικοί που εκ της φύσεως των υπηρεσιακών τους καθηκόντων έρχονται σε επαφή με άτομα που είτε επιβεβαιωμένα νοσούν, είτε είναι ύποπτοι φορείς του ιού.

Τα τεστ να διενεργούνται από τον υπηρεσιακό ιατρό.

2) Ενόψει της κατάταξης των νεοεισερχομένων προς εκπαίδευση στα Τ.Δ.Α. Κομοτηνής – Διδυμοτείχου – Ρεθύμνου καθώς και στη Σχολή Αξιωματικών, προκειμένου να αποφύγουμε δυσάρεστα γεγονότα τυχόν διασποράς κρουσμάτων από πιθανούς φορείς που θα προσέλθουν για εκπαίδευση, προτείνουμε όπως οι προσκαλούμενοι προς κατάταξη να φέρουν μαζί τους όχι μία απλή βεβαίωση γιατρού για την καλή κατάσταση της υγείας τους, αλλά αυτοί να υποβληθούν υποχρεωτικά εντός 72 ωρών πριν την κατάταξή τους σε διαδικασία ελέγχου με PCRCOVID– 19 testσε κρατικά Νοσοκομεία και να προσκομίζουν τα αποτελέσματα με την παρουσία τους στις Σχολές, όπως ακριβώς ζητήθηκε και από τους επιτυχόντες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Επιπροσθέτως φρονούμε αναγκαίο τον εφοδιασμό των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας με ικανό αριθμό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (covid19 antigentest) στα οποία θα υποβάλλονται όσοι από τους εκπαιδευόμενους ή από το αστυνομικό προσωπικό, έρχονται σε επαφή με άτομα που είτε επιβεβαιωμένα νοσούν, είτε είναι ύποπτοι φορείς του ιού.

Τα τεστ να διενεργούνται από τον υπηρεσιακό ιατρό.

 

Για την καλύτερη διαχείριση που αφορά στην παροχή ικανής πρωτοβάθμιας  υγειονομικής περίθαλψης στα πλαίσια της πρόληψης επέκτασης της πανδημίας και δεδομένου του μεγάλου αριθμού που προγραμματίστηκε να εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, εκτιμούμε ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση του, με απόσπαση δεύτερου υπηρεσιακού ιατρού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου.

 

3)  Την 07-04-2011, με παρεμβάσεις και αγώνες του τότε Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, υπογράφηκε το Π.Δ. 25/2011 με το οποίο ιδρύθηκε το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Κομοτηνής και χαιρετίστηκε θετικά από όλους μας καθώς η λειτουργία του είναι αναγκαία και επιβεβλημένη δεδομένης της λειτουργίας του Εφετείου Θράκης στην πόλη της Κομοτηνής αλλά και της ύπαρξης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής .

Παρότι όμως πέρασαν πάνω από εννέα έτη από την Ίδρυσή του, το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Κομοτηνής παρέμεινε στα χαρτιά και δεν προχώρησε στη λειτουργία του.

Απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, από  την τοπική Φυσική Ηγεσία, έγιναν προσπάθειες εξεύρεσης χώρου στέγασης στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου, όμως αυτές δεν καρποφόρησαν διότι εισπράξαμε την άρνηση για την φιλοξενία της ανωτέρω Αστυνομικής Υπηρεσίας στον συγκεκριμένο χώρο.

Εν συνεχεία η Διοίκηση της Δ.Α. Ροδόπης, προχώρησε – τον Μάιο του 2019 – σε αναδιάταξη των υπαρχόντων εντός του Αστυνομικού Μεγάρου χώρων και με την μετεγκατάσταση του R/Tκέντρου της Δ.Α. Ροδόπης, εξοικονομήθηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου χώρος ικανός να στεγάσει τη Διοίκηση και τη Γραμματεία της Υπηρεσίας αυτής, ώστε να προχωρήσουμε επιτέλους στη λειτουργία της .

Δυστυχώς όμως, στον χώρο που εξοικονομήθηκε προκειμένου για τη στέγαση και λειτουργία μίας τόσο κομβικής και αναγκαίας Υπηρεσίας, με μία μονομερή απόφαση του τότε Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ, στεγάστηκε το Γραφείο Συλλογής – Διαχείρισης Πληροφοριών της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ. (το οποίο και κατείχε ικανό για την λειτουργία του χώρο, αλλά και θα μπορούσε να μεταστεγαστεί σε άλλον υπάρχοντα χώρο του κτιρίου)  με αποτέλεσμα να παρακωλυθεί η διαδικασία λειτουργίας Υπηρεσίας του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Κομοτηνής.

Αίτημά μας αποτελεί η άμεση επανεκκίνηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρουπου βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου και πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα στέγασης του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Κομοτηνής και να προχωρήσει η λειτουργία του με στελέχωσή του και κάλυψη των 32 οργανικών του θέσεων, με αστυνομικό προσωπικό προερχόμενο από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας – όπως προβλέπεται στις διατάξεις που αφορούν στη στελέχωση των Νεοϊδρυθεισών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας .

4) Στο Τ.Α. Κομοτηνής λειτουργεί 8μελής Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών με αυταπόδεικτα αξιέπαινη δράση και μεγάλες ομολογουμένως επιτυχίες, με πρόσφατη τη σύλληψη τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και την κατάσχεση μεταξύ άλλων 500.000 δισκίων extacy.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό από τον καθένα, οι συνάδελφοι προκειμένου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εκτίθενται σε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο ζωής, όμως δυστυχώς στερούνται ακόμη και της δικαιούμενης προστασίας που προσφέρει το αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Θεωρούμε απολύτως αναγκαίο τον άμεσο εφοδιασμό των συναδέλφων μας με 8 εσωτερικά αλεξίσφαιρα γιλέκα επιπέδου προστασίας ΙΙΑ++ για την κάλυψη των αναγκών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Α. Κομοτηνής.

 

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα

Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ. Ροδόπης

 

ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Ευστάθιος

Πρόεδρος Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Μέλος του Δ.Σ. & Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ. ΡοδόπηςΠΗΓΗ