Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη 18 θέσεων αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, και πολιτικών υπαλλήλων για φοίτηση στη σχολή Εθνικής Αμυνας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Τα στοιχεία των επιθυμούντων για φοίτηση στη ΣΕΘΑ θα πρέπει να υποβληθούν στο ΓΕΕΘΑ/Β, 2έως τις 24 Απριλίου 2021, αφού έχει προηγηθεί η επιλογή τους σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία των αρμόδιων φορέων (μεμονωμένες αιτήσεις ή εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη), αναφέρεται στην προκήρυξη.

ΠΗΓΗ