Ως συνδικαλιστικός οργανισμός – συνδυασμός το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης καταγγέλει, έπειτα και από έρευνα που έγινε από Ομάδες Εργασίας του, ότι, δυστυχώς, σε πολλές Υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, (είτε των Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, είτε των Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών), καταστρατηγούνται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις (Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας) σε βάρος των εργαζομένων Αστυνομικών. Ειδικότερα διαπιστώθηκαν οι εξής σοβαρές παρατυπίες:

 

– Την Πάρασκευή 28 Μαΐου 2021 σε πολλές Υπηρεσίες δεν είχε εκδοθεί – ανακοινωθεί η εβδομαδιαία υπηρεσία (για έως και τη μεθεπόμενη Δευτέρα την 06:00 πμ), όπως ρητά και υποχρεωτικά προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 394/01, με αποτέλεσμα πολλοί, οικογενειάρχες Αστυνομικοί κυρίως, να μην μπορούν να προγραμματίσουν την προσωπική τους ζωή και να δημιουργούνται πολλά προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα. Ποιος θεσμικός παράγοντες έδωσε, άραγε, τέτοια παράνομη εξουσιοδότηση στις Υπηρεσίες να μην τηρούν την υφιστάμενη εργασιακή νομοθεσία;

 

– Επίσης σε αρκετές Υπηρεσίες υπάρχουν πολλές οφειλόμενες ημερήσιες ανάπαυσεις – ρεπό, κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 394/2001 και της σχετικής υπ αριθ. 72175/10/662012 από 2/10/2010 Διαταγής του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός που οδηγεί στη σωματική, βιολογική και ψυχοπνευματική εξουθένωση των ανθρώπων Αστυνομικών με πολλά αρνητικά επακόλουθα στους τομείς της ζωής τους, ενώ το ρεπό από εργασιακή άποψη αποτελεί κάτι το πολύ σημαντικό που πρέπει από την Πολιτεία να προστατεύεται με κάθε μέσο.

 

Επειδή, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του Συντάγματος έχουμε έννομο συμφέρον και υποχρέωση για τη διασφάλιση των εργασιακών συμφερόντων και δικαιωμάτων των Αστυνομικών και εξάλλου λόγω του ότι κανένας δεν εξαιρείται από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, επιθυμούμε την άμεση παρέμβαση της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για την πιστή τήρηση της νομιμότητας υπέρ των σκληρά εργαζόμενων Αστυνομικών όλης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και βέβαια ζητάμε την έγγραφη απάντηση των αρμοδίων για τις παρατυπίες και καταστρατηγήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2021

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης

 

 

 

 ΠΗΓΗ