Τοποθέτηση της κ. Σταυρούλας Τζατζανά:

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΆΡΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΛΆΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ

 

ΝΑΙ ΣΤΟ ” ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΤΟ ”ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΩΝ

«Δυστυχώς είναι αλήθεια ότι τα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν μετατραπεί άντρα ανομίας και αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι είναι ανάγκη να παρθούν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Η ευθύνη της δημιουργίας αυτού του σημαντικού προβλήματος, δεν ανήκει σε καμία περίπτωση στην Ελληνική Αστυνομία.

Άλλοι είναι αυτοί που το δημιούργησαν και το συντήρησαν επί χρόνια, σε βάρος της εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων και σε βάρος της ιδίας της Ελληνικής κοινωνίας.

Η Ελληνική Αστυνομία ούτως ή άλλως επεμβαίνει στις περιπτώσεις που από τον Νόμο κρίνονται αναγκαίες προς τούτο, προκειμένου για την αντιμετώπιση τυχόν τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Όπως όλοι γνωρίζουμε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει το ‘’αυτοδιοίκητο ‘’. Τόσο κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά όσο και κατά την άποψη του Αστυνομικού Συνδικάτου, το ‘’αυτοδιοίκητο’’ ορθώς υπάρχει και έτσι πρέπει να παραμείνει. Με σεβασμό στο ‘’αυτοδιοίκητο’’ οφείλει να νομοθετήσει και η Κυβέρνηση.

Στις Πρυτανικές Αρχές και Πανεπιστημιακούς φορείς θα πρέπει να ανήκει η ευθύνη της δράσης, η χρηματοδότηση, ο έλεγχος και η καθοδήγηση  των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, όπου  αυτές κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθούν για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και των Πανεπιστημιακών χώρων.

Η επιλογή της Κυβέρνησης να εισαγάγει στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου ‘’Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις’’, συγκεκριμένες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, θα στελεχώνονται από νεοπροσληφθέντες Ειδικούς Φρουρούς και θα ανήκουν στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη, αποτελεί σοβαρό ατόπημα, που – παρότι το απεύχομαι- είμαι σίγουρη ότι εγκυμονεί κινδύνους για δυσάρεστες καταστάσεις σε πολλά επίπεδα και κατευθύνσεις.

Η ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Πανεπιστήμιων, της εφαρμογής, παρακολούθησης και υποστήριξης της ελεγχόμενης πρόσβασης ανήκει στις Πρυτανικές Αρχές και στο Υπουργείο Παιδείας.

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ Ο.Π.Π.Ι.

Η Πολιτεία πρέπει να αφήσει την Ελληνική Αστυνομία να αφιερωθεί στην κύρια αποστολή της, που είναι η πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, η διασφάλιση της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας της Χώρας μας.

Όχι πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των Ελλήνων Αστυνομικών.

Όχι στα σχέδια κατακερματισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη δημιουργία μικρών Αστυνομιών για την εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων.

Όχι στην υποβάθμιση του αξιόμαχου της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω fast track προσλήψεων και ελλιπούς εκπαίδευσης.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του άρθρου 13 του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.

Η Κυβέρνηση πολλές φορές δήλωσε δημόσια ότι πραγματικά μας νοιάζεται, σέβεται το έργο μας και θέλει να προστατεύσει τον Έλληνα αστυνομικό…

Ό,τι προτίθεται να επενδύσει στην αναβάθμιση του ρόλου της Αστυνομίας στην Ελληνική κοινωνία, στη δημιουργία μιας Σύγχρονης και ακόμη περισσότερο αποτελεσματικής Αστυνομίας…

Ό,τι αληθινή στόχευσή της είναι να απολαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ασφάλειας…

Αν λοιπόν η Κυβέρνηση θέλει να πειστούμε για την ειλικρίνεια των προθέσεών της, τότε είναι αναγκαίο να πράξει άμεσα τουλάχιστον τα στοιχειώδη..

1) Να διασφαλίσει ένα και μοναδικό τρόπο προσλήψεων Αστυνομικών μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.

2) Να προκηρύξει εισαγωγή ικανού αριθμού αστυνομικών στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

3) Να αναβαθμίσει την Αστυνομική Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση και Δια βίου εκπαίδευση των Αστυνομικών.

4) Να απαλλάξει την Ελληνική Αστυνομία από τα πάρεργα.

5) Να θωρακίσει θεσμικά τον Έλληνα Αστυνομικό, προστατεύοντας την Ελληνική Αστυνομία από οποιεσδήποτε μικροπολιτικές χρησιμοποιήσεις της.

6) Να διασφαλίσει τον απαραίτητο σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές .

7) Να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τον σκληρά και σε επικίνδυνες συνθήκες εργαζόμενο Έλληνα Αστυνομικό».

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα

Μέλος της Ε.Γ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αντιπρόσωπος

της Ε.Α.Υ. ΡΟΔΟΠΗΣ

στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 ΠΗΓΗ