Εκδόθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων 2019, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020. Όσοι επιτύχουν στις Πανελλήνιες 2019 θα εισαχθούν σε Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Στη σχετική προκήρυξη διαγωνισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα μέσων των Πανελληνίων 2019 αποσαφηνίζονται οι προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) στο διάστημα: Από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 έως και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης οι υποψήφιοι για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2019 θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙΠΥΝ) και την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις διαδικασίες που απομένουν.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις ΔΙΠΥΝ θα πρέπει να γίνει από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 έως και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, συμπεριλαμβανόμενου του Σαββατοκύριακου. Σημειώνεται, τέλος, ότι την Πέμπτη, 30 Μαΐου, δημοσιεύτηκαν οι τελικές λίστες των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο.

Πηγή: iefimerida.grΠΗΓΗ