Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Ραγκούση:

Στο κείμενο της ερώτησής τους οι βουλευτές επικαλούνται τις παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 &  παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010  που αφορούν ειδικά τους εκλεγμένους στην Τ.A.  δημοσίους υπαλλήλους και αποσκοπούν στο να παρέχεται στους αιρετούς η δυνατότητα εκ του νόμου να ασκούν ανεμπόδιστα τα καθήκοντά τους, υπό την ιδιότητά τους ως φορέων πολιτικής εντολής για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων υπάγονται χωρίς διάκριση και οι υπάλληλοι της ΕΛΑΣ, καθώς και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Στις ρυθμίσεις του προσφάτως ψηφισθέντος άρθρου 162 του ν. 4662/2020 που αφορούν τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, παρατηρείται πλήρης δυσαρμονία σε σχέση με τα ανωτέρω προβλεπόμενα για τους λοιπούς αιρετούς δημοσίους υπαλλήλους. Παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς οι αιρετοί που προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Επειδή 

  • Oι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος που εκλέγονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν τιμή για το Σώμα και παράδειγμα έμπρακτης αναγνώρισης απ’ την πλευρά των τοπικών κοινωνιών για το έργο που επιτελούν.
  • H προπεριγραφείσα αντισυνταγματική, άνιση και άδικη αντιμετώπιση των αιρετών Πυροσβεστών αποτελεί δείγμα απαξίωσης σύσσωμου του Πυροσβεστικού Σώματος από την Πολιτεία. Την ίδια απαξίωση προς το Σώμα αποπνέει και η υπ’ αριθ. πρωτ. 7017/4/23828-γ/12-5-2020 απάντηση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χαρδαλιά προς τη Βουλή των Ελλήνων, μετά την κατάθεση σχετικής ερώτησης για το ίδιο ζήτημα.
  • Oι αιρετοί πυροσβεστικοί υπάλληλοι δεν πρόκειται να γίνουν έρμαια τιμωρητικών και εκδικητικών συμπεριφορών, ούτε θα παραιτηθούν από το δικαίωμά τους να επιτελούν την αποστολή και τα καθήκοντα που τους ανέθεσαν οι τοπικές κοινωνίες που τους εξέλεξαν.

Για τους λόγους αυτούς, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. 1. Θα άρει άμεσα την άδικη και δυσμενή διάκριση εις βάρος των αιρετών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να υπάγονται και αυτοί, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, στις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010;
  2. Θα προβεί άμεσα στην τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 162 του ν. 4662/2020, κατά τρόπον ώστε να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της και οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που τυγχάνουν δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη κοινοτήτων διαρκούσης της θητείας τους, προκειμένου να ασκούν ανεμπόδιστα τα καθήκοντα και την αποστολή που τους ανέθεσαν οι τοπικές κοινωνίες, στις οποίες έχουν εκλεγεί;
  3. Θα μεριμνήσει ώστε να επιτραπεί προσωρινά στους εκλεγμένους πυροσβεστικούς υπαλλήλους να συνεχίσουν να υπηρετούν στο τόπο, στον οποίο έχουν εκλεγεί και ασκούν τα καθήκοντά τους ως αιρετοί σύμβουλοι διαρκούσης της θητείας τους και δη έως τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62514Φ202.3/30-9-2019 απόφαση ΑΠΣ και βάσει της μεταβατικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 164 του ν. 4662/2020;ΠΗΓΗ