Το ενδιαφέρον των φετινών υποψήφιων για τις Σχολές της Πυροσβεστικής ήταν εξαιρετικά μεγάλο!

Οι εν λόγω Σχολές προτιμήθηκαν από άριστους μαθητές, ο οποίοι διαμόρφωσαν τελικά την βάση εισαγωγής ως εξής:

Η Σχολή Ανθυποπυραγών, για του πολίτες έχει βάση εισαγωγής 17,975 μόρια (ενώ για τους πυροσβέστες η βάση είναι 16,025).

Η Σχολή Πυροσβεστών, για του πολίτες έχει βάση εισαγωγής 16,850 μόρια.

(** Οι ανωτερω βασεις αφορούν την γενική σειρά από ημερήσια)

Πηγή: policenet.grΠΗΓΗ