Η επιστολή του Ανδριανού Γκουρμπάτση

ΠΡΟΣ: Αρχηγείο ΠΣ
(υπόψη Προϊσταμένου Επιτελείου, Αντιστράτηγου ΠΣ κ. Α. Ράπανου)

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
1) Υπουργό, κ. Μ. Χρυσοχοίδη
2) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Ν. Χαρδαλιά

ΘΕΜΑ: Ανάκληση δωρεάς Βιβλίου <<ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ>>

ΣΧΕΤ: 1) Η από 19 Ιουνίου 2019 επιστολή μου προς τον Επιτελείο / Αρχηγείο ΠΣ
2) Η με αρ. πρωτ. 41524 Φ 402.2 / 1-7-2019 αποδοχή δωρεάς του Αρχηγείου ΠΣ
3) Η από 21 Νοεμβρίου 2019 επανυποβολή του εν θέματι Βιβλίου

1.- Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δια της παρούσης επιστολής μου σας κάνω γνωστό, ότι ανακαλώ τη δωρεά των συγγραφικών δικαιωμάτων μου στο Βιβλίο, με τίτλο <<ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ>>, που συνέγραψα με έγκριση της τότε Ηγεσίας ΠΣ με σκοπό την έκδοσή του, ως ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, για τους σπουδαστές όλων των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και τους προανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος. Και τούτο γιατί ενεργείτε, όπως πάντοτε, προς το πρόσωπό μου με γνώμονα τη σκοπιμότητα προτάσσοντας πάνω απ΄ όλα μικροπρέπεια, εκδίκηση κι εμπάθεια αντί να έχετε ως γνώμονα την προαγωγή του υπηρεσιακού συμφέροντος και του καλού του Σώματος και κατ΄ επέκταση του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα προτιμάτε να ζημιώσετε το Ελληνικό Δημόσιο με τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχου συγγράμματος, – κι εδώ σας υπενθυμίζω ότι από το 1992 μέχρι πρόσφατα το ΠΣ προμηθεύονταν δια αγοράς αντίστοιχα Βιβλία μου – από το να προχωρήσετε στην έκδοση του ως άνω Βιβλίου μου, το οποίο, όπως αναφέρεται στη σχετική από 20 Νοεμβρίου 2019 αξιολόγησή του από Καθηγητή του Ποινικού Δικαίου – Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ,<<είναι πολύ χρήσιμο για τους προανακριτικούς υπαλλήλους, τους σπουδαστές των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αλλά και το ευρύτερο κοινό. Αναλύει εύστοχα τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με πλούσιες παραπομπές σε θεωρία και νομολογία και εμπλουτίζει την σχετική βιβλιογραφία>>. Ποιος από εσάς στο Αρχηγείο ΠΣ και γενικότερα από τα στελέχη του ΠΣ είναι καταρτισμένος με τις απαιτούμενες επιστημονικές (νομικές) γνώσεις για να μπορεί ν΄ αντικρούσει την ως άνω αξιολόγηση του συγκεκριμένου Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, έτσι ώστε να κριθεί απολύτως δικαιολογημένη και επιβεβλημένη η μη έγκριση έκδοσής του, ως ακατάλληλου για τον σκοπό που προορίζεται. Η αλήθεια όμως υποκρύπτεται αλλού και εσείς κρύβεστε και αυτογελοιοποιείστε με αστεία και παντελώς αβάσιμα προσχήματα, που επικαλείστε και μου μεταφέρετε, ως άλλοθι, για να κρύψετε τη σκοπιμότητα. Η αλήθεια είναι ότι με την προαναφερόμενη παράλειψή σας ασκείται προς το πρόσωπό μου για μια ακόμη φορά εκδικητική και εμπαθή συμπεριφορά, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά στην Ηγεσία του ΠΣ, ότι ως Τεχνικός Σύμβουλος στην τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018 στο Ν. Βουτζά – Μάτι – Κόκκινο Λιμανάκι αναζητώ ήδη από τότε την ουσιαστική αλήθεια της επίδικης υπόθεσης και ως εκ τούτου και υπό την ως άνω ιδιότητά μου αυτή διεξάγω σχετική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες παντός υπευθύνου για όλους τους εμπλεκόμενους στην ως άνω υπόθεση, όσο ψηλά κι αν βρίσκονταν τότε ή βρίσκονται σήμερα στην ιεραρχία του Σώματος, είτε έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα την ιδιότητα του υπόπτου είτε όχι, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον τότε Διοικητή της 1ης ΕΜΑΚ και ήδη Αρχηγό ΠΣ, για τον οποίο ερευνώνται από εμένα ενδεχόμενες ευθύνες του και συγκεκριμένα ερευνάται η σε βάρος του βασιμότητα διακινηθέντων τότε ανάμεσα σε κύκλους αξιωματικών του ΠΣ διαφόρων γεγονότων που τον φέρουν εμπλεκόμενο μεταξύ των άλλων υπευθύνων για πράξεις και παραλείψεις του στη συγκεκριμένη φονική πυρκαγιά.

2.- Σας κάνω επίσης γνωστό δια της παρούσης, ότι συμπεριφορές εκδικητικές σαν την προαναφερόμενη δεν με πτοούν, δεν κάμπτουν το φρόνημα μου και δεν θα με εμποδίσουν στην αναζήτηση ολόκληρης της ουσιαστικής αλήθειας και ειδικότερα στην ανάδειξη ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών σε βάρος παντός υπευθύνου, προκειμένου να λογοδοτήσει και κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Περαιτέρω τέτοιες συμπεριφορές όχι μόνον δεν περιποιούν τιμή για το ένδοξο Πυροσβεστικό Σώμα και δεν προάγουν το κύρος του και γενικά το υπηρεσιακό συμφέρον αλλά αντιθέτως αποθαρρύνουν και άλλους συναδέλφους από παρόμοιες ενέργειες για το καλό του Σώματος και οδηγούν αυτό στην πλήρη διάλυση. Και όλα αυτά καθώς και άλλα ανομικά φαινόμενα συμβαίνουν γιατί τα τελευταία χρόνια στο ΠΣ δεν υπάρχει έλεγχος. Κανείς δεν ελέγχει τίποτε.

3.- Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ, όπως από την παραλαβή της παρούσης μου επιστρέψετε αμελλητί ό,τι σας παρέδωσα σχετικά με το προαναφερόμενο Βιβλίο, όπως ανάτυπο Βιβλίου, εγγραφή του Βιβλίου σε usb, κλπ), επιφυλασσόμενος περαιτέρω για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου σε βάρος των υπαιτίων.

4.- Σας υπενθυμίζω για ακόμη μία φορά ότι το συγκεκριμένο Βιβλίου υπόκειται στην κείμενη νομοθεσία για τα Πνευματική Δικαιώματα, γεγονός που ήδη σας είχα καταστήσει γνωστό εγκαίρως και σε κατάλληλο χρόνο, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται εξ αιτίας του γεγονότος ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του πολλά άτομα στο Επιτελείο. Σας καθιστώ δε υπεύθυνους για τυχόν παραβίαση της ως άνω νομοθεσίας.-

Ανδριανός Γκουρμπάτσης
Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, ΝομικόςΠΗΓΗ