Αποστρατεύτηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Νικόλαος Λαγουδάκης, μετά τις κρίσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο κ. Λαγουδάκης προήχθη στο βαθμό του αντιστρατήγου του Πυροσβεστικού Σώματος και κρίθηκε ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του.

Να θυμίσουμε ότι υπήρξε διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου για δύο χρόνια, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια της καριέρας του υπήρξε Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Κρήτη.

goodnet.gr



ΠΗΓΗ