Παρατηρείται το τελευταίο διάστημα η ανακοίνωση από τα ΜΜΕ ενός ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους εξ αιτίας των αστικών πυρκαγιών. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 19 Απριλίου 2020 διαπιστώνεται με βάση στοιχεία του Αρχηγείου ΠΣ,  ότι έχουν χάσει τη ζωή του από αστικές πυρκαγιές συνολικά (29) συνάνθρωποί μας σε όλη την Επικράτεια. Δηλαδή κάθε τέσσερις (4) ημέρες περίπου χάνει τη ζωή του ένας (1) άνθρωπος. Από τον ως άνω συνολικό αριθμό θανόντων, το 21,3% έχασε τη ζωή του από πυρκαγιές στην Περιφέρεια της Αττικής, το 19% στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο 60,7% στις λοιπές Περιφέρειες. Επίσης οι (3) θάνατοι, ποσοστό 10,7%, αφορούν ανήλικους, ήτοι 1 στους 10 από αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, και οι (26) θάνατοι, ποσοστό 89,3%, αφορούν ενήλικους. Ο ανωτέρω συνολικός αριθμός των (29) θανάτων για το έτος 2020 που διανύουμε και μάλιστα μέχρι σήμερα, δηλαδή ένα διάστημα αναφοράς περίπου 4 μηνών είναι πολύ υψηλός, αν ληφθεί υπόψη ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός θανάτων από αστικές πυρκαγιές την τελευταία δεκαετία, δηλαδή το διάστημα από το έτος 2010 έως και το 2019, είναι ακριβώς ο ίδιος δηλαδή (29), ήτοι κάθε 12 ημέρες χάνει τη ζωή του 1 άνθρωπος. Πιο αναλυτικά το διάστημα αυτό διαπιστώθηκε συνολικός αριθμός θανάτων από αστικές πυρκαγιές (290), που κατανέμεται ανά έτος ως εξής: το 2010, θάνατοι (53), το 2011, θάνατοι (39), το 2012, θάνατοι (38), το 2013, θάνατοι (25), το 2014, θάνατοι (27), το 2015, θάνατοι (18), το 2016, θάνατοι (14), το 2017, θάνατοι (31), το 2018, θάνατοι (29) και το 2019, θάνατοι (16).

Το ως άνω άκρως ανησυχητικό φαινόμενο της έξαρσης θανάτων συμπολιτών μας από αστικές πυρκαγιές κατά το έτος 2020, θα πρέπει ήδη να έχει ανησυχήσει και προβληματίσει την Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος,  αν δεν το έχει αντιληφθεί και να προχωρήσει άμεσα στη διερεύνηση των αιτίων που έχουν οδηγήσει στον άκρως ανησυχητικό και ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό θανάτων κατά το τρέχον έτος και μέχρι σήμερα. Πάντως σε καμία περίπτωση το ως άνω φαινόμενο δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε συμπτωματικό. Έχει γενεσιουργό αιτία κι αυτή έχει έρεισμα και συναρτάται με το πυροσβεστικό έργο. Κάτι φταίει λοιπόν και χάνονται τόσες ζωές από αστικές πυρκαγιές. Επειδή λοιπόν σε λίγες ημέρες ξεκινάει η νέα αντιπυρική περίοδος και πριν είναι πολύ αργά και θρηνήσουμε και πάλι εκατόμβη νεκρών, όπως συνέβη με τη φονική πυρκαγιά την 23 Ιουλίου 2018 στο Μάτι, η Ηγεσία του ΠΣ έχει χρέος απέναντι προς το κοινωνικό σύνολο να προβεί άμεσα στη διερεύνηση του άκρως σοβαρού ως άνω ζητήματος της απώλειας ανθρώπινων ζωών, να εντοπίσει το πρόβλημα, να το διορθώσει κι έτσι να αποτρέψει ή τουλάχιστον να μειώσει δραστικά στο μέλλον την απώλεια μεγάλου αριθμού ανθρώπινων ζωών.-

Ανδριανός Γκουρμπάτσης

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, ΝομικόςΠΗΓΗ