Γράφει ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης,  Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, Νομικός 

Σήμερα ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος με αύξηση του αριθμού των αγροτοδασικών πυρκαγιών για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου 2020, σε ποσοστό 52,9%, σε σχέση με τον μέσο αριθμό των πυρκαγιών κατά το ίδιο ως άνω διάστημα της τελευταίας δεκαετίας (2010 – 2019). Δύο είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της νέας αντιπυρικής περιόδου: 1) Η υπέρμετρη δαπάνη μίσθωσης μεγάλου αριθμού ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης και 2) Η εφαρμογή του προισχύσαντος συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
Πιο συγκεκριμένα για πρώτη φορά από το 1998, όπου η δασοπυρόσβεση ανατέθηκε με τον Ν. 2612/1998 στο ΠΣ, μισθώνονται φέτος τα περισσότερα ελικόπτερα αεροπυρόσβεσης, ακόμη και από το 2007. Πια συγκεκριμένα μισθώθηκαν συνολικά 20 Ε/Π (8 βαρέως τύπου και 12 μεσαίου τύπου) προυπολογισθείσας δαπάνης περίπου 39.000.000 ευρώ. Για την ανωτέρω αύξηση του αριθμού των Ε/Π αεροπυρόσβεσης έγινα επίκληση ενός υποθετικού λόγου και συγκεκριμένα η πιθανότητα επιδείνωσης των κλιματολογικών συνθηκών. Επίσης ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός θα στελεχώνεται για πρώτη φορά με τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού (μονίμου, ΠΠΥ και εποχικού) που ξεπερνά τις 16.500. Φέτος δηλαδή έγινε η πρόσληψη επιπλέον 1.300 εποχικών δασοπυροσβεστών σε σχέση με το 2019. Το άλλο επίσης χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η εφαρμογή του προισχύσαντος συστήματος πολιτικής προστασίας, δηλαδή αυτού που ίσχυε το 2018 στην εθνική τραγωδία στο Μάτι και όχι του Ν. 4662/2020. Και τούτο γιατί αναβίωσε το προισχύσαν νομικό πλαίσιο, δυνάμει της από 14 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ, άρθρο τέταρτο, παρ. 4, επειδή δεν πρόλαβε η ΓΓΠΠ να εκδώσει τις αναγκαίες κανονιστικές αποφάσεις,  προκειμένου να εφαρμοστεί ο Ν. 4662/2020 (Α’ 27), με τον οποίον θεσπίστηκε ο νεοπαγής Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Συμπερασματικά λοιπόν, η πολιτική ηγεσία του ΠΣ μπρος σε μια νέα πιθανή αποτυχία του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού και γενικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όμοιας με εκείνη που οδήγησε στην εθνική τραγωδία στο Μάτι το 2018, και δεδομένου ότι και κατά την νέα αντιπυρική περίοδο θα εφαρμοστεί το ίδιο νομικό πλαίσιο εκείνης της περιόδου, προτίμησε, αντί να προβεί σε έναν αποτελεσματικό αντιπυρικό σχεδιασμό, να επιβαρύνει υπερβολικά τον φορολογούμενο πολίτη. Όμως πολιτική δεν γίνεται στην πλάτη των πολιτών, μάλιστα σε μια δεινή για την οικονομία της χώρας περίοδο, λόγω των συνεπειών της πανδημίας.ΠΗΓΗ