Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος:

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κρίσεων και προαγωγών Ανωτάτων και ανωτέρων
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ιστορία επαναλήφθηκε με θλιβερό τρόπο
ανατρέποντας τη διοικητική δομή στον ιεραρχικό μηχανισμό του ΠΣ για μία ακόμη φορά με
επιλογή ανατροπής σχέσης Διοίκησης διοικουμένου.
Δείγμα γραφής κατατέθηκε με την άρνηση των δευτεροβαθμίων συμβουλίων κρίσεων έτους
2018 να δικαιώσουν σχεδόν το σύνολο των παραλειπομένων Αξιωματικών της προηγούμενης
χρονιάς αλλά με πρωτοφανή επίσης επιλεκτική εφαρμογή «νομότυπης» διαδικασίας
επανάκρισης για συγκεκριμένους Αξιωματικούς, οδηγώντας δεκάδες συναδέλφους σε
δικαστική προσφυγή εναντίον της Υπηρεσίας, αλλά και δημιουργώντας έριδες μεταξύ
προσώπων .
Η συνέχεια αυτού του «θεάρεστου» έργου ολοκληρώθηκε με την καρατόμηση των δύο
Υπαρχηγών του Σώματος και πλειάδας Υποστρατήγων και Αρχιπυράρχων καθώς και του
υπογράφοντος προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών, αλλά και Πυράρχων με δεδομένα που
κινούνται στα όρια «ερμηνείας» της νομιμότητας. Νομιμότητα που πρέπει να εξετασθεί όχι
μόνο για το τυπικό των διαδικασιών αλλά και τους σκοπούς που ενδεχομένως εξυπηρετούν
τόσο για «ορισμένες» αποστρατείες όσο και για μετακινήσεις.
Οι Αξιωματικοί αυτοί είχαν – έχουν μεγάλη διοικητική και επιτελική εμπειρία. Όλοι οι ανωτέρω
οδηγούνται στην συνταξιοδότηση κάτω των 55 ετών με 28 έτη πραγματικής υπηρεσίας οι
περισσότεροι και με ενδεχόμενο να μην πληρούνται και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
τους, υπό τις ευλογίες της Πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δεν
πιστεύουμε ότι επικράτησε η παλιά διχαστική λογική της «σκούπας» των αντιπάλων και του
βολέματος των «δικών μας παιδιών» ή ακόμα η λογική, να μην υπάρχουν κάποιοι για την
«επόμενη ημέρα».
Επαναλαμβάνουμε παλαιότερη θέση μας, «καλοπροαίρετα. θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι
επιλογές των Συμβουλίων Κρίσεων, κινήθηκαν αυστηρά στα πλαίσια του νομικού θεσμικού
πλαισίου, εξετάζοντας τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των κρινόμενων και δεν
υπεισήλθαν σκοποί προσπορισμού οφέλους σε τρίτους ή βλαπτική πρόθεση κατά του
Δημοσίου Συμφέροντος. Βέβαια η παράλειψη δεκάδων Αξιωματικών, έχει προκαλέσει ήδη
βλάβη στο καθένα από αυτούς σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».
Οι αποστρατείες δε, συγκεκριμένων Αξιωματικών θα θέσουν πιθανών εν αμφιβόλω το σύνολο
της διενέργειας των κρίσεων. Με επιλογές απ το τέλος της επετηρίδας, με προαγωγές άνω
του ενός βαθμού, σε λίγους μήνες, χωρίς να υπάρχει διοικητική εμπειρία – υπηρέτηση του
ενδιάμεσου βαθμού, με άσκοπες μετακινήσεις, με το δόγμα «βαθμός και μετάθεση» η
εργασιακή ειρήνη στο Πυροσβεστικό Σώμα έχει κλονιστεί στο διηνεκές αφού τα τελευταία
χρόνια έχουν βρεθεί νεώτεροι Αξιωματικοί μέχρι και 8 σειρές να καλούνται να διοικήσουν τους
επί 25ετία και πλέον αρχαιότερους τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι νεοπροαχθέντες
Αξιωματικοί καλούνται να αναλάβουν το δύσκολο έργο της προστασίας της περιουσίας και
της ζωής των πολιτών και του Κράτους, σε μια δύσκολη χρονικά περίοδο με πολλούς εξ
αυτών, να έχουν μηδενική εμπειρία στις θέσεις που καλούνται να υπηρετήσουν.
Στο βαρύ κλίμα που έχει ήδη δημιουργηθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά το «μαύρο»
καλοκαίρι του 2018, η φυσική ηγεσία κατ εντολή της Πολιτικής ηγεσίας δημιουργεί νέο ρήγμα
στο ηθικό του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος.
Ευχόμενοι καλή επιτυχία στους συναδέλφους αυτούς, απευχόμεθα παράλληλα, οι επιλογές
της ηγεσίας να αποτελέσουν αιτία κινδύνου τόσο για τους ίδιους τους συναδέλφους όσο και
για το προσωπικό που καλούνται να διοικήσουν αλλά και για την ασφάλεια και ειδικότερα την
«πυρασφάλεια – πυροπροστασία» της χώρας.
Τόσο οι προαγωγές όσο και οι αποστρατείες πραγματοποιήθηκαν για μια ακόμη φορά χωρίς
ξεκάθαρους όρους, δημιουργώντας ουσιαστικά, αίσθηση μεροληπτικής αντιμετώπισης και
αδικίας.
Δυστυχώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προφανώς
συμφωνώντας με το ξεπερασμένο αναχρονιστικό και αδιαφανές σύστημα κρίσεων και
προαγωγών, υποθηκεύει το εργασιακό μέλλον του Πυροσβεστικού Οργανισμού, μιας και
μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί να συναντήσει τους εκπροσώπους των Αξιωματικών του
Σώματος αλλά και κανένα ουσιαστικό ζήτημα απ τα «φλέγοντα» δεν έχει αγγίξει.
Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία των δράσεων της ΕΑΠΣ, που επιχειρείται ο εκφοβισμός
στελεχών με «εξτρεμιστικές» τακτικές (για το θέμα αυτό θα υπάρξει νέα τοποθέτηση).
Για τις μεταθέσεις που φέρνουν ξεσπίτωμα των συναδέλφων, με την ολοκλήρωσή τους άμεσα
θα γίνει παρέμβασή μας.
«Τέλος θα επαναλάβουμε την κλασσική ευχή μας, στους μεν αφυπηρετήσαντες συναδέλφους,
υγεία και δύναμη για την επιβίωση με τις συντάξεις – φιλοδώρημα, που θα λάβουν με το νέο
μνημονιακό ασφαλιστικό, στους δε νεοπροαχθέντες συναδέλφους, καλή επιτυχία και
προπάντων, με την του θεού βοήθεια, καλή τύχη στα νέα τους καθήκοντα.»ΠΗΓΗ