ΠΡΟΤΑΣΗ: Η γοργή εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με το έργο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ».

Υποθέσεις πάσης φύσεως που αργούν να εκδικαστούν, συνεχίζονται στα αστυνομικά καταστήματα, υπό την μορφή νέων δικογραφιών και παράπονων.

Καθώς οι πολίτες δεν βρίσκουν λύση στο πρόβλημα τους, αφού η υπόθεση τους εκκρεμεί και ο φαύλος κύκλος, εγκλήσεων – αλληλομηνυσεων και παράπονων των εμπλεκόμενων για το ίδιο πρόβλημα συνεχίζεται, ενώ οι παραβάτες του νόμου συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα, αφού δεν εκδικάζονται.

Επιζητούμε:

α) άμεσα την γρήγοτερη εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων,

β) την πλήρης απεμπλοκή των αστυνομικών από την επίδοση κάθε είδους δικογράφων καθώς και την μη κλήτευση των αστυνομικών σε δικαστήρια, που εμπίπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς στις δικογραφίες, δίνουν ένορκη λεπτομερή κατάθεση, η οποία πολλές φορές συνοδεύεται από αλλά έγγραφα (έκθεσης σύλληψης – έκθεση αυτοψίας κτλ.) και να είναι μόνο αναγνωστέα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, προκειμένου η αστυνομία να ασχοληθεί με το κύριο έργο της, την εγκληματικότητα.

Υπαρχ. ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ Ιωάννης –Εμμανουήλ

Oργ. Γραμματέας ένωσης αστυνομικών υπάλληλων ΡέθυμνουΠΗΓΗ