Ε Ν Ω Σ Η     Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν                    Κομοτηνή , 4  Ιανουαρίου  2021

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ                                           

 ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                         

 Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3                                                      

 ΚΟΜΟΤΗΝΗ   Τ.Κ. 69 100                           

    ΑΡ.ΠΡΩΤ. :  1/2021   

         Π  Ρ Ο Σ

       1.   κ.ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/Επιτελικό Γραφείο

      2. Α.Ε.Α / Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου

      3.  Α.Ε.Α/ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΕΙΑΣ/Δ-νση Δημόσιας Ασφάλειας

      4.  Α. Ε.Α/ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.ΚΑΙ ΝΟΜ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

                                                                                                                                                                                 

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :

      1. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

      2. Βουλευτές  Περιφ. ΑΜΘ

      3.  Γ.Ε.Α.Β.Ε – Γ.Ε.Α.Ν.Ε

      4. Γεν. Περιφ. Αστυν. Δ-ντη Αν. Μακεδονίας & Θράκης

      5.  Δ-νσεις  Αστυνομίας Α.Μ.Θ / Ρ/Τ ΚΕΝΤΡΑ

      6. Πανελλ. Ομοσπονδία Αξ/κων Αστυνομίας [Π.Ο.ΑΞΙ.Α]

      7.  Μέλη Ένωσης – Ιστοσελίδα eaamth.gr

                                                                      

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Ι.Ε.Π.Υ.Α – Παροχή υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος »

ΣΧΕΤ.:Αρθρ. 2 παρ.4 της υπ’αριθμ.8004/21/2 από 15/3/2012 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με ΦΕΚ Β΄ 1425 (30/4/2012)

 

Είναι γεγονός ότι η προστασία της ιδιοκτησίας ως ευρύτερη έννοια, που συνεπάγεται την προστασία των περιουσιακών στοιχείων, των αντικειμένων αξίας των πολιτών της χώρας, καθώς και την ασφάλεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού δραστηριοποίησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την ΕΛ.ΑΣ, στο γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής της αντεγκληματικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή η αστυνόμευση ασφαλείας σε πανελλαδικό επίπεδο επιτυγχάνετε χωρίς διακρίσεις, ισότιμα και ισόρροπα για όλους τους πολίτες της χώρας, σύμφωνα και τις επιταγές του Συντάγματος. Κατά κύριο λόγο, είτε με προληπτικές εποχούμενες και πεζές περιπολίες, είτε με την εξιχνίαση συναφών υποθέσεων και τη σύλληψη δραστών – κατάσχεση των προϊόντων κλοπών/διαρρήξεων (κατασταλτικά) και περαιτέρω απόδοση τους στους ιδιοκτήτες.

Ωστόσο, η ανοδική πορεία της εγκληματικότητας σε βάρος της ιδιοκτησίας τις τελευταίες δεκαετίες, που διαπιστώνεται από τους δείκτες κλοπών αντικειμένων αξίας και οχημάτων, διαρρήξεων οικιών, καταστημάτων κλπ έχει ωθήσει αρκετούς πολίτες μεμονωμένα αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) να καταφύγουν στην ενισχυτική λήψη μέτρων ασφάλειας, μέσω των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας [Ι.Ε.Π.Υ.Α]. Συνηθέστερα επιζητώντας την εγκατάσταση συστήματος συναγερμού σε οικίες και κτήρια επιχειρήσεων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τερματικό σύστημα ελέγχου εταιριών SECURITY, ΧΩΡΙΣ όμως οι εταιρίες αυτές να ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ στη συντριπτική τους πλειοψηφία ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ και απαιτούμενο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των συστημάτων που τοποθετούν…

   Οι Ι.Ε.Π.Υ.Α αυτές εν προκειμένω, κερδίζουν χρήματα στη κυριολεξία, με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από τις μηνιαίες συνδρομές χιλιάδων ιδιωτών /επιχειρήσεων, διαβιβάζοντας απλώς στα Ρ/Τ Τηλεφ.Κέντρα (100) των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας, των Γ.Α.Δ.Α και Γ.Α.Δ.Θ. των σημάτων ενεργοποίησης συναγερμών που τοποθετούν. Αποτέλεσμα αυτού είναι η κοστοβόρα για την Υπηρεσία, πολλαπλή μετάβαση των διατιθέμενων περιπολικών της ΕΛ.ΑΣ, σε όλο το εύρος της χώρας, για έλεγχο λόγω συναγερμού, κατά παραγγελία των εταιριών «ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ», αφαιρώντας ουσιαστικά το περιπολικό όχημα ασφάλειας του πολίτη, από τις λοιπές υπηρεσιακές του υποχρεώσεις.

  Ειδικά αυτό γίνεται περισσότερο αντιληπτό ζήτημα, όταν μιλάμε για Μικτές Αστυνομικές Υπηρεσίες υπαίθρου ΑΤ Υπαίθρου, όπου το ένα και μοναδικό περιπολικό της 8ωρηςβάρδιας αναλώνεται σε σήματα συναγερμού αντί να αστυνομεύει ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές. Περιττό δε να αναφέρουμε στο 95% και άνω των περιπτώσεων διαπιστώνεται ότι εξέλειπαν οι λόγοι μετάβασης και απασχόλησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου , οι περιγραφές του κτηρίου και της τοποθεσίας που δίνουν οι εταιρίες είναι συχνά ελλιπείς και μη κατανοητές στο πλήρωμα του αυτοκινήτου, ενώ οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ούτε καν μπαίνουν στη διαδικασία να προστρέξουν για να ανοίξουν τα κτίρια ή τα οικήματα ιδιοκτησίας τους προκειμένου για έλεγχο εσωτερικά, καθόσον ο συναγερμός συνηθέστερα είχε ενεργοποιηθεί εσφαλμένα είτε λόγω βλάβης, είτε από λάθος υπαλλήλου, είτε από κάποιο κατοικίδιο ζώο, είτε λόγω χαμηλής ευαισθησίας συναγερμού κλπ

  Κατόπιν αυτής της υφιστάμενης κατάστασης που δυστυχώς έχει μετατρέψει τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της ΕΛ.ΑΣ κάθε βάρδιας σε «εξωτερικούς συνεργάτες» των Ι.Ε.Π.Υ.Α, παρακαλούμε να ερευνήσετε νομικά και διοικητικά το ζήτημα, μέσω των αρμόδιων Νομικών Υπηρεσιών του Α.Ε.Α, ως εύλογη ανησυχία της Ένωσής μας, προκειμένου διαπιστωθούν τεκμηριωμένα τα ακόλουθα:

(α) κατά πόσον θα έπρεπε ή όχι να καταβάλλεται σε κάθε μία κλήση-όχληση των ΙΕΠΥΑ προς τα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ της Υπηρεσίας και του προβλεπόμενου ανταλλάγματος της ως άνω σχετικής ΚΥΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτή, επιπρόσθετα μάλιστα από την καταβολή του ετήσιου παραβόλου σύνδεσης του συναγερμού όπως ισχύει σήμερα [σημειωτέον τούτο θα έφερε πολλαπλάσια μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη στο Σώμα ως αντιστάθμισμα για την επανόρθωση και  τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού των αστυνομικών και των υπηρεσιακών μας αυτοκινήτων (σέρβις, ελαστικά , φθορές, κλπ)])

 (β) Εάν τούτο ως παγιωμένη ενέργεια-τακτική αποτελεί άδικη, μειονεκτική μεταχείριση στους υπόλοιπους πολίτες της χώρας που δεν κατέχουν συστήματα συναγερμού ενισχυτικής ασφάλειας με πιθανό αντισυνταγματικό αντίκτυπο, ως προς την μη ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, λόγω της σημαντικής καθημερινής δέσμευσης των δημοσίων υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Σώματος, οπότε σε αυτή τη περίπτωση θα έπρεπε ενδεχομένως οι Ι.Ε.Π.Υ.Α να συνδέουν τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις-πελάτες τους αποκλειστικά με δικά τους ιδιωτικά συστήματα ελέγχου-επιτήρησης των συναγερμών καθώς και με δικά τους οχήματα, ώστε το αυτοκίνητα της Υπηρεσίας να ενεργούν απερίσπαστα περιπολίες σε όλη τη περιοχή αρμοδιότητας τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 -Ο-                                                           -Ο-

        ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος                    ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ Άγγελος

ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄ΠΗΓΗ