Προσωρινή διοίκηση για το Σωματείο Συνοριακών Φυλάκων ΞάνθηςΠΗΓΗ