Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών:

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Με την υπ’ αριθ. 1728/20/1089279 από 27/05/2020 προκήρυξη για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, προκηρύχθηκαν εκατό είκοσι (120) θέσεις μέσω εξετάσεων που θα διενεργηθούν από 28/11/2020 έως και 01/12/2020 σε Αθήνα και Βέροια αντίστοιχα. Στην τρίτη σελίδα της προαναφερόμενης προκήρυξης αναφέρεται ότι ένας διαγωνιζόμενος δύναται να εξετασθεί σε μία ή περισσότερες από τις προς εξέταση ξένες γλώσσες ήτοι την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Τούρκικη ή Αραβική.

      Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο μεταξύ εμφιλοχώρησε το Π.Δ. 70 από 29/8/2020 (ΦΕΚ 165) σύμφωνα με το οποίο οι γλώσσες στις οποίες δύνανται πλέον να εξετασθούν οι διαγωνιζόμενοι είναι οι: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

      Αρκετά είναι τα μέλη της Ένωσής μας που επικοινωνούν με τα γραφεία μας και μας ενημερώνουν για την ξαφνική αυτή αλλαγή, η οποία έλαβε χώρα ενώ οι υποψήφιοι αρχιφύλακες ευρίσκονται «εν πλω» ως προς την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Και τούτο διότι όπως μας αναφέρουν, πολλοί εξ’ αυτών κατά τους θερινούς μήνες παρακολούθησαν και πλήρωσαν συμπληρωματικά μαθήματα ξένων γλωσσών όπως Ιταλικά, Ισπανικά, Τούρκικα, Αραβικά προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα. Πλέον στα μαθήματα αυτά δεν δύνανται να διαγωνισθούν.

 

ΔΙΕΡΩΤΟΜΕΘΑ:

α)  Για ποιο λόγο έλαβε χώρα αυτή η ξαφνική αλλαγή;

β) Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των ξένων γλωσσών δίχως να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα Τουρκικά και τα Αραβικά, τη στιγμή που το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω και της όξυνσης μεταναστευτικού, οι γλώσσες αυτές είναι απαραίτητες;

      Κύριε Υπουργέ,

      Κύριε Υφυπουργέ,

      Κύριε Αρχηγέ,

 

     Φρονούμε ότι για λόγους δικαιοσύνης και αποφυγής αιφνιδιασμού των διαγωνιζομένων, οι εξετάσεις πρέπει να λάβουν χώρα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Μαΐου 2020.

      Προτείνουμε επίσης, όπως τροποποιηθεί ως εξής το άρθρο 4 του Π.Δ. 82/2006: «Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξετασθούν μέχρι το ανώτερο δύο (2) γλώσσες από Αγγλική,  Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Τούρκικη ή Αραβική», με ισχύ για την επόμενη εξεταστική διαδικασία.

       Επειδή υπάρχει ευρεία γνώση ξένων γλωσσών στην ΕΛ.ΑΣ. και για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης, κρίνουμε ότι δεν πρέπει να  αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα η γλωσσομάθεια ως προσόν, αδικώντας διαγωνιζόμενους με μεγαλύτερη βαθμολογία στα τέσσερα βασικά μαθήματα. Θεωρούμε επίσης αυτονόητο ότι τούτο πρέπει να ισχύει, τόσο για τις προαγωγικές εξετάσεις για Αρχιφύλακες, όσο και στις προαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νοςΠΗΓΗ