Σειρά θετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων που αφορούν στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και λοιπούς ασφαλισμένους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα σταδιακής και όχι άμεσης αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των στρατιωτικών που κατετάγησαν στην υπηρεσία από το 1990 και μετά, περιλαμβάνεται στο σχέδιο Νόμου του υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να κατατεθεί την Τρίτη στη Βουλή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης σε ενστόλους αλλά και δημοσίους υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα εξαγοράσουν πληρώνοντας το σύνολο των εισφορών, ενώ παρατείνεται το δικαίωμα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν κατώτερη ασφαλιστική κλάση για άλλα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Θεσπίζεται η σταδιακή μετάβαση στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού των στρατιωτικών που κατετάγησαν στην Υπηρεσία από το έτος 1990 και μετά, με αύξηση του χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία κατά 1,5 έτος για κάθε επόμενο έτος θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, ώστε να μην υπάρξει βίαιη προσαρμογή των προσώπων αυτών, δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων που ενέχει η άσκηση των καθηκόντων τους.

Αναλυτικότερα, από το 2015 και μετά, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση όχι 40 ετών, όπως προέβλεπε ο νόμος, αλλά 32 ετών το 2015, 33,5 το 2016, 35 ετών το 2017, 36,5 ετών το 2020. Από το 2021 και μετά, τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για όλους θα είναι 40.

2. Προβλέπεται η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας, προκειμένου να τηρηθούν συνθήκες ίσης μεταχείρισης με τους πολιτικούς συνταξιούχους, εις ένδειξη απολύτου σεβασμού της Πολιτείας σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

3. Δίνεται η δυνατότητα προσμέτρησης έως και 5 πλασματικών ετών, στο σύνολο του προσωπικού και όχι μόνο των ενστόλων που υπηρετούσαν σε παραμεθόριο ή σε μάχιμη υπηρεσία, εφόσον, καταβάλλουν τις ανάλογες εισφορές. Επίσης, αποδίδεται στους οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα είχαν καταβάλει για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.

4. Για όσους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών εξομοιώνονται μισθολογικά με τους διπλωματικούς υπαλλήλους, και για λόγους ίσης μεταχείρισης προς αυτούς, ενσωματώνεται στο συντάξιμο μισθό τους η πάγια αποζημίωση που λαμβάνουν με τις αποδοχές τους, η οποία ήδη έχει ενσωματωθεί στο συντάξιμο μισθό των διπλωματικών υπαλλήλων.

5. Παρέχεται η δυνατότητα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους, που έχουν προσληφθεί ή καταταγεί στο Δημόσιο πριν την 1-1-1983, να αξιοποιήσουν συνταξιοδοτικά το χρόνο απασχόλησής τους σε τομείς εκτός Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είτε με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είτε με εξαγορά (όπως ισχύει σήμερα), επιλέγοντας την καλύτερη για την περίπτωσή τους ασφαλιστική λύση.

6. Δίδεται η δυνατότητα της αναγνώρισης του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 5 έτη, που προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, με καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.

7. Επίσης, προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οι οποίοι υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και μεταφέρθηκαν στην Eurobank – Ergasias, το δικαίωμα διατήρησης του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Δημοσίου, προκειμένου να μην διακοπεί η ασφαλιστική συνέχεια των προσώπων αυτών.

ΠΗΓΗ