Τα τελευταία χρόνια δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα με τη χορήγηση των αδειών που δικαιούται το αστυνομικό προσωπικό λόγω των συνεχών έκτακτων γεγονότων που δημιουργούνται, της έλλειψης σε ανθρώπινο δυναμικό και των αυξημένων υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει ως Αστυνομία.

Κάθε χρόνο κατατίθενται αιτήματα για να δοθεί  παράταση  των αδειών και εναγωνίως οι αστυνομικοί αναμένουν τη σχετική απόφαση του κ. Αρχηγού μας.  Για την αποφυγή ανάλογων καταστάσεων ως Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής επαναφέρουμε την κάτωθι πρόταση που είχαμε καταθέσει τον περασμένο Μάιο.  «Για το αστυνομικό προσωπικό, το υπόλοιπο της κανονικής άδειας του ημερολογιακού   έτους που τη δικαιούται  και  δεν του χορηγήθηκε, προστίθεται στην κανονική άδεια του επόμενου ημερολογιακού έτους όπου  και θα πρέπει  να διανυθεί.»

Φρονούμε ότι έτσι θα μπορέσει το αστυνομικό προσωπικό να οργανώσει τις προσωπικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις και οι Διοικητές των Υπηρεσιών θα μπορούν να χορηγούν τις άδειες στο προσωπικό τους χωρίς την πίεση των χρονικών δεσμεύσεων που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα υπηρεσιακών δυσλειτουργιών.

 

                                    Για το Δ.Σ.

               Ο Πρόεδρος                                     Ο Γ. Γραμματέας

            Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ                      Ευάγγελος ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣΠΗΓΗ