Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών          

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά

Οι Διαταγές για τη διαχείριση των κρατουμένων να μην μένουν σε θεωρητικό επίπεδο

αλλά να γίνονται άμεσα πράξη!

      Το καμπανάκι που εγκαίρως έκρουσαν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, καθώς και οι συνεχείς παρεμβάσεις μας αναφορικά με όλα τα απαραίτητα μέτρα που οφείλουν να λάβουν οι αρμόδιοι για την προστασία της υγείας και την θωράκιση των αστυνομικών, κρατουμένων και πολιτών που επισκέπτονται τις Αστυνομικές Υπηρεσίες από την αποτροπή διασποράς του Covid-19, αποφέρουν τα πρώτα αποτελέσματα. Ύστερα δε από την κοινή σύσκεψη που πραγματοποίησαν τα προεδρεία των Ενώσεών μας με τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κ. Γερακαράκο Γρηγόριο, στην οποία στηλιτεύσαμε το σοβαρό και δυστυχώς πρόχειρα  δομημένο από υπηρεσιακούς παράγοντες, ζήτημα της διαχείρισης κρατουμένων, αποφασίστηκε ως μόνη ορθή λύση η κεντρική διαχείριση κρατουμένων με τη δημιουργία ειδικών υγειονομικών μονάδων σε νέες ή σε υπάρχουσες δομές της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θα αντιμετωπίζουν άμεσα περιστατικά κρουσμάτων με κορωνοϊό όπου θα πραγματοποιούν επίσης υγειονομικούς ελέγχους τόσο στους εργαζομένους, όσο και στους κρατούμενους, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.. Προς την κατεύθυνση αυτή, έλαβε χώρα και η συνάντηση του  Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Δ.Υ., κ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ Παναγιώτη, την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, στην οποία ζητήθηκε η συνδρομή του εν λόγω φορέα.

     Για ακόμα μία φορά η κορωνίδα της Φυσικής μας Ηγεσίας, ήτοι ο κ. Αρχηγός, με την υπ’ αριθμ. 24324/7-ξζ από 28/08/2020 Διαταγή, διατάσσει την ανεύρεση και διαμόρφωση κατάλληλων χώρων παραμονής ατόμων φορέων του Covid-19, που ενδεχομένως απαιτηθούν να κρατηθούν για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, με γνώμονα τόσο την προστασία και ασφάλεια υγιεινής του εργαζόμενου προσωπικού, όσο και των ίδιων των κρατουμένων.

     Ως εκπρόσωποι χιλιάδων μελών μας, κρίνουμε ότι η Διαταγή του κ. Αρχηγού κινείται στη σωστή κατεύθυνση και στο πνεύμα που εμείς προτείναμε. Επιπρόσθετα, απαιτούμε όπως αποσυρθεί άμεσα η υπ’ αριθμ. 2000/20/1774064 από 20/08/2020 Διαταγή της Γ.Α.Δ.Α., όπου ορίζονται συγκεκριμένα κρατητήρια Αστυνομικών Υπηρεσιών ως χώροι υποδοχής κρατουμένων που θα βρίσκονται θετικοί στον Covid-19, για όλους τους λόγους που έχουμε εκφράσει τους ενδοιασμούς μας.

    Όταν υπάρχει βούληση, συνεργασία και διάλογος της Ηγεσίας με το συνδικαλιστικό μας κίνημα, όλα τα ζητήματα επιλύονται ΑΜΕΣΑ προς όφελος του Έλληνα Αστυνομικού και του Οργανισμού που όλοι μας υπηρετούμε.

      Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι όλες οι Διαταγές πρέπει άμεσα να γίνουν πράξεις και όχι να παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά!!!

 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Β/Α Αττικής

Ο Πρόεδρος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

Ο Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΠΑΛΑΡΗΣ Αθανάσιος

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Δυτικής Αττικής

Ο Πρόεδρος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος

Ο Γενικός Γραμματέας ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Πειραιά

Ο Πρόεσρος ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων

Η Γενική Γραμματέας ΜΑΛΑΧΙΑ ΑργυρώΠΗΓΗ