Άρθρο του Ευάγγελου Μπούζα, αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α στην Π.Ο.ΑΣ.Υ, μέλος ΜΠΡΟΣΤΑ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού Covid-19, τα Τμήματα Τάξης και Ασφαλείας έχουν «σηκώσει» το βάρος της αστυνόμευσης για την εφαρμογή των μέτρων που εξήγγειλε η πολιτική ηγεσία και υλοποιούνται στο έπακρον από την φυσική μας ηγεσία.

Παράλληλα με την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση εξάπλωσης της πανδημίας, οι Υπηρεσίες έχουν να διεκπεραιώσουν τις ανειλημμένες υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Αυτό έχει έχω συνέπεια οι Υπηρεσίες να έχουν αποδεκατιστεί από προσωπικό και οι λίγοι εναπομείναντες, να πρέπει να καλύψουν πληθώρα υποχρεώσεων, γεγονός που οδηγεί τους συναδέλφους των Τμημάτων Τάξης και Ασφαλείας, να φτάνουν στα όρια των ψυχικών και σωματικών τους αντοχών.

Δυστυχώς, ενώ επικρατεί αυτή η κατάσταση στα Τμήματα Τάξης και Ασφαλείας με την εξουθένωση των συναδέλφων μας, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν στα Επίσημα, ενώ θα έπρεπε να έχουν ήδη επιστρέψει στις οργανικές τους θέσεις, δηλαδή στα Τμήματα Τάξης και Ασφαλείας.

Ειδικότερα, πρόκειται για τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν αποσπασμένοι σε δικαστικούς και άλλα πρόσωπα, των οποίων η φύλαξη πλέον έχει σταματήσει!

Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί παραμένουν στα Επίσημα και εκτελούν υπηρεσίες, εδώ και εκεί, με μόνο λόγο την δικαιολόγηση της παρουσίας τους και παραμονή τους εκεί.

Θεωρείται ανεπίτρεπτο και ηθικά μεμπτό, οι αστυνομικοί των οποίων πλέον η παρουσία δεν δικαιολογείται στα Επίσημα να παραμένουν εκεί και παράλληλα τα Τμήματα να μην έχουν την απαιτούμενη αστυνομική δύναμη προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στον πολίτη.

Άμεσα πρέπει να γυρίσουν στις Υπηρεσίες τους οι αστυνομικοί των οποίων δεν είναι πλέον νομότυπη η παραμονή τους στα Επίσημα, προκειμένου με την παρουσία τους να ενισχύσουν τα Τμήματα Τάξης και Ασφαλείας.

 

 ΠΗΓΗ