Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών – ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί τις ημερομηνίες μισθοδοσίας κάθε μήνα του νέου έτους 2021

1) Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021.
2) 
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.
3) 
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021.
4) 
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021.
5) 
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.
6) 
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.
7) 
Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021.
8) 
Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021.
9) Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.
10) 
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021.
11) Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021.
12) Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021.

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αυτή είναι η στολή των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημίων
ΠΗΓΗ