Όλα αυτά που βλέπω στον ένστολο συνδικαλισμό με κάνουν αλήθεια και αναρωτιέμαι αν υπάρχει πιο κάτω από το τίποτα.

Άρθρο του Παναγιώτη Ψεβεδούρου
Γ. Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Φωκίδας, μέλος Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α

Αναρωτιέμαι συνάμα αν τελικά φταίνε διαχρονικά οι κυβερνήσεις που χάσαμε και δεν πετύχαμε πράγματα ή οι οκνηροί αυτοί συνάδελφοι που διεκδικούσαν αυτά που χάσαμε ή αυτά που δεν κερδίσαμε.

Θα μπορούσαν συνδικαλιστές άλλου κλάδου εργαζομένων να διαχωρίζουν τους συναδέλφους τους σε κατηγορίες, όπως μάχιμους η μη μάχιμους; Σε πρώτης ή δεύτερης γραμμής;

Θα μπορούσαν συνδικαλιστές άλλου κλάδου εργαζομένων να αρνούνται αυτά που ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει την πρόθεση να δώσει, σαν επιβράβευση στους ανθρώπους που εκπροσωπούν;

Ικανοί να κερδίζουν για τον εαυτό τους και να χάνουν για τους συναδέλφους… Ανίκανοι να πάνε την Αστυνομία μπροστά…ΠΗΓΗ