Το έγγραφο που ακολουθεί εστάλη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.:

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Κοιν.: Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης

 ΠΗΓΗ