Όπως όλοι γνωρίζουμε  καθιερώθηκε με το Π.Δ 6/2018, ( Α  11) νέο σύστημα αξιολόγησης των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του Πανελλαδικού Πληροφοριακού Συστήματος « Police on Line».

Οι  τακτικές εκθέσεις συντάσσονται κατά το α´ δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Δυστυχώς όμως,  παρά τις όποιες διορθωτικές τροποποιήσεις υπήρξαν με την έκδοση του προαναφερθέντος Π.Δ, ακόμα δεν έχουμε ένα δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα αξιολογήσεων των Αξιωματικών.

Εξακολουθούν να υπάρχουν παράπονα στους αξιολογούμενους για την άδικη αξιολόγηση τους,  που αρκετές φορές έχουν κριθεί ως δικαιολογημένα .

Έχει παρατηρηθεί μερικοί αξιολογητές να θεωρούν τη διαδικασία αξιολόγησης ως αγγαρεία και για το λόγο αυτό  να αξιολογούν όλους τους αξιολογούμενους με τέτοια βαθμολογία  που δεν απαιτείται η αιτιολόγηση της.

Άλλοι αξιολογητές, ευτυχώς ελάχιστοι,  βρίσκουν την ευκαιρία να εκδηλώσουν την αντιπάθεια ή την εμπάθεια με κάποιον υφιστάμενο τους και να τον αξιολογήσουν με δυσμενή βαθμολογία που δεν συνάδει με την εργασία του, την προσφορά του και τα προσόντα του.

Υπάρχουν Υπηρεσίες όπου Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων αξιολογούν Αξιωματικούς γενικών καθηκόντων.

Ως Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής έχουμε επισημάνει αυτά τα προβλήματα    και μαζί με την  Ομοσπονδία μας  αγωνιζόμαστε για μία πιο δίκαιη και πιο αξιοκρατική αξιολόγηση των Αξιωματικών.

Ελπίζουμε φέτος οι    φετινές αξιολογήσεις να  υπάρξουν πιο δίκαιες και πιο αξιοκρατικές.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Ο Γ.Γραμματέας

Ευάγγελος ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ

 

 ΠΗΓΗ