Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας διεκόπησαν και τα δρομολόγια του Τραμ από τη στάση “Αιγαίο” στη Ν. Σμύρνη έως το “Σύνταγμα”.

Η κίνηση του Τραμ γίνεται από τη “Βούλα” έως τη στάση “Αιγαίο”.ΠΗΓΗ