Ειδικότερα, στο ανωτέρω έγγραφο επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά φέτος περισσότεροι από 300 Α/Α΄ έχουν συμπληρώσει από 6 έως 8 έτη στο βαθμό κι έπρεπε ήδη να είχαν γίνει Α/Υ΄. Πρόκειται για Αξιωματικούς, που καλύπτουν το 40% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του βαθμού τους, οι οποίοι πρέπει να προαχθούν. Άλλες τόσες εκατοντάδες Α/Β΄ αναμένουν την προαγωγή τους σε Α/Α΄Το πρόβλημα έφτασε μέχρι το βαθμό του Υ/Α΄. Άμεση συνέπεια των ως άνω είναι η μη έγκαιρη προαγωγή των Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α.. Σε όλα αυτά συνυπολογίζοντας τις τεράστιες μισθολογικές επιπτώσεις, που επιφέρουν οι ανωτέρω καθυστερήσεις, έχουν εντείνει την ανησυχία συναδέλφων.

Τα τελευταία 10 χρόνια σειρές Αξιωματικών με τα ίδια προσόντα και προϋποθέσεις έχουν διαφορετική αντιμετώπιση ως προς το θέμα των προαγωγών. Για παράδειγμα, υπάρχουν σειρές, που διήνυσαν μόνο 4 έτη στο βαθμό του Α/Α΄, ενώ άλλες 6, άλλες 8 και με διαφαινόμενη πλέον αυξητική τάση. Το βαθμολόγιο προβλέπει συγκεκριμένα έτη υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, που αθροιστικά οδηγούν σε πλήρη 35ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι το βαθμό του Α/Δ΄, έχοντας διανύσει 3 έτη σε αυτό το βαθμό. Για κάθε χρόνο, που ο Αξιωματικός στερείται την προαγωγή του, θα υπηρετήσει τουλάχιστον ένα έτος λιγότερο στο βαθμό του Α/Δ΄. Αν δεν προαχθεί εγκαίρως σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του βαθμολογίου και καθυστερήσει 3 με 4 έτη συνολικά σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία του, δεν θα γίνεις ποτέ Α/Δ΄.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι αναγκαία η εύρεση λύσης, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι εκ των ακολούθων προτεινόμενων:

– Προαγωγή καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων οργανικών θέσεων στους βαθμούς Α/Υ΄, Α/Α΄ και Α/Β΄, με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του ισχύοντος βαθμολογίου.

– Αύξηση οργανικών θέσεων των ως άνω βαθμών.

– Κρίσεις από τις οποίες θα προκύπτει ικανός αριθμός κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το βαθμολόγιο και τα προβλεπόμενα έτη υπηρεσίας των Αξιωματικών σε κάθε βαθμό.

– Αποσύνδεση από τις ετήσιες τακτικές κρίσεις Αξιωματικών, του θέματος ετών υπηρεσίας των εξ ιδιωτών προερχομένων Αξιωματικών των πρώτων σειρών Πανελληνίων Εξετάσεων. Με την τροποποίηση του άρθρου 47 του Π.Δ. 24/1997 υπήρξε κάποια ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να βελτιωθεί ως προς τον υπολογισμό των ετών υπηρεσίας της ανωτέρω κατηγορίας Αξιωματικών.ΠΗΓΗ