Από το Facebook της Ένωσης Αθηνών

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ενόψει των επικείμενων αστυνομικών μέτρων ευρείας κλίμακας που θα ληφθούν στην Αθήνα την 6 Δεκεμβρίου 2020 και στα οποία θα διατεθούν χιλιάδες αστυνομικοί (κατά την κρίση της Διοίκησης) για την διασφάλιση της τάξης και της κοινωνικής ειρήνης στην πρωτεύουσα από ενδεχόμενες εκδηλώσεις – συναθροίσεις, έγκαιρα επεσήμανε προς την Ηγεσία με το υπ’ αριθ. 100/36-α από 1/12/2020 έγγραφό της, την ανάγκη να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού αστυνομικών, τόσο στους δρόμους, όσο και στις Αστυνομικές Υπηρεσίες εν μέσω λοκνταουν στη Χώρα.

 

 

Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τα μέλη μας πως η Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. επέδειξε τα ανάλογα αντανακλαστικά και εισάκουσε τις ανησυχίες μας για τις ειδικές υγειονομικές συνθήκες που διανύουμε και τους κινδύνους διασποράς του κορονοϊού που εγκυμονεί τυχόν συγχρωτισμός στις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

 

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με σημερινό έγγραφο του κ. Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. προς τους υφιστάμενους Υπηρεσιακούς παράγοντες, το μέτρο της επιφυλακής του ένστολου προσωπικού που διατασσόταν σχεδόν φωτοτυπικά από προηγούμενες διαταγές δεν υφίσταται και γίνεται μνεία για διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σύμφωνα με τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, με ταυτόχρονη την απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αποφυγή διασποράς του covid-19, κυρίως με την αποφυγή συνωστισμού εντός των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

 

Με την ορθή κατά τη γνώμη μας απόφαση της Ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., αφενός διασφαλίζεται η περιφρούρηση των Αστυνομικών Υπηρεσιών και αφετέρου προστατεύεται στο μέτρο του δυνατού η υγεία του προσωπικού και επαφίεται στους αρμόδιους Διοικητές και Τμηματάρχες να τηρήσουν όλα τα μέτρα προκειμένου να αποδείξουν ότι ασκούν χρηστή διοίκηση.

 

Υ.Γ. 1: Επιβεβλημένη θεωρούμε ως Ε.ΑΣ.Υ.Α. για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού, την υποχρεωτική πραγματοποίηση τεστ για Covid-19 με μέριμνα της Υπηρεσίας, όσων ενισχυτικών δυνάμεων μεταβούν (και πριν αυτές αναχωρήσουν) από την περιφέρεια στην Αθήνα.

 

Υ.Γ. 2: Δεδομένο θεωρούμε ότι όσοι αστυνομικοί διατεθούν στα μέτρα και εκ της φύσεως της αποστολής τους υπάρξει συνωστισμός, να πραγματοποιήσουν το προβλεπόμενο τεστ για τον κορονοϊό, όπως συνέβη και στα μέτρα του Πολυτεχνείου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν δύσκολες και απρόσμενες καταστάσεις τις επόμενες εβδομάδες.

 ΠΗΓΗ