Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκπροσωπώντας 10.000 αστυνομικούς – μέλη της που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Αθήνας, επιδιώκοντας την καλύτερη προβολή των δραστηριοτήτων της και προκειμένου αποφευχθούν φαινόμενα πολυγλωσσίας αναφορικά με τις επίσημες θέσεις τηςύστερα από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίουαποφάσισε όπως οι αιρετοί εκλεγμένοι της Ε.ΑΣ.Υ.Α (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόσωποι κ.λ.π.) διατηρούν στο ακέραιο το συνταγματικό δικαίωμα λόγου και έκφρασης, τούτο όμως δεν μπορεί να αποβαίνει σε καμία περίπτωση σε βάρος της λειτουργίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

            Εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκαν φαινόμενα παρουσίας εκλεγμένων στα Μ.Μ.Ε. με το αξίωμα που κατέχει έκαστος στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, δίχως να έχει προηγουμένως ενημερωθεί η Διοίκηση της Ένωσης και προκειμένου να εκλείψουν και οι όποιες δικαιολογίες περί μη γνώσης, καταστούμε σαφές πως από δω και στο εξής:

          Όποιοι αιρετοί συνάδελφοι εκφράζονται δημοσίως, υποχρεούνται να τηρούν τις καταστατικές αρχές της Ένωσης και να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα για το γεγονός ότι θα προβούν σε δημόσιες τοποθετήσεις σε τηλεοπτικά κανάλια. Διευκρινίζουμε ότι κάθε άλλη παρέμβαση για συνδικαλιστικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δεν υπόκειται σε γνώση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα δεν εκπροσωπεί την Ένωσή μας, αλλά θα πρέπει να λογίζεται ως προσωπική υπόθεση καθενός, ο οποίος ΡΗΤΩΣ θα διευκρινίζει ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις και όχι του Οργάνου και ο οποίος θα είναι υπόλογος και υπεύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψή του.

        Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας  οφείλουν να μην αποκλίνουν από τις αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου και τις επίσημες ανακοινώσεις μας, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχουν εκφράσει καταγεγραμμένα στα πρακτικά της συνεδρίασης διαφορετική άποψη, όπως άλλωστε ορίζουν και οι δημοκρατικές αρχές και αξίες οι οποίες μας διέπουν.  

         Στην εποχή της εμπορευματοποίησης και της απαξίωσης του αγαθού της ενημέρωσης των αστυνομικών και των πολιτών, οι απαιτήσεις όλων μας για έγκυρη ενημέρωση γύρω από τις δραστηριότητες της Ένωσής μας και όχι μόνο, είναι ιδιαίτερα αυξημένες και οφείλουν αν μη τι άλλο να μην προκαλούν σύγχυση.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νοςΠΗΓΗ